GBB-leden reageren op de affaire Vergnes

Het bestuur van de GBB heeft haar standpunt bepaald  over de affaire Vergnes en dat verwoord op de website van de GBB.

Regelmatig komen er mails binnen over de ervaringen met  contra expertise bureaus . Positieve en minder positieve.  Onze policy is tot nu toe steeds geweest dat de GBB geen uitspraken doet over de kwaliteit van een contra expertise bureau. Dat houden we zo. De GBB hanteert geen kwaliteitskeurmerk en acht zich daarvoor niet bevoegd en bekwaam.

Dit in tegenstelling tot de schadeveroorzaker NAM die zich het recht wel toe-eigent om over een bij het NIVRE geregistreerd bureau op volstrekt niet inzichtelijke gronden vergaande uitspraken te doen. En dat alles natuurlijk in het belang van ons, de schadelijders.

Leden van de GBB sturen ons nu veel mails over deze affaire en vertellen hun ervaringen. De eerste vier zijn uitgekozen om te publiceren.

Mails over het  z.g.  ‘slechte’  bureau Vergnes

Mail 1

“Vandaag in het nieuws: Vergnes buiten spel door de NAM bij schadeopnemen en rapporten maken.
Heel boos ben ik daar over: Wij hebben Vergnes ingeschakeld na een waardeloos rapport van de heer Z van het CVW. Na ongeveer een jaar hebben we eindelijk een overeenkomst die dubbel zo hoog is uitgevallen dan die van het CVW. Dit door de uitstekende expertise van een deskundige van Vergnes.
Als het CVW meteen zijn werk goed had gedaan dan had het niet 14 maanden geduurd voor er een overeenkomst was.”

Mail 2

“Wij zijn lid van die GBB en hebben het contra-expertisebureau Vergnes uit jullie krant. Ook buurtgenoten hadden Vergnes aangeraden.
Ze zijn nog niet bij ons geweest maar we zitten al wel in de molen. Binnenkort nemen ze contact op. Nu lees ik in de krant dat de NAM dit bureau per 1 september niet meer accepteert als contra-expertise.
Wat betekent dat nou voor onze contra-expertise? Dat het door het CVW niet meer serieus genomen gaat worden? In welke beerput zijn wij nou weer verzeild geraakt. Wie spreekt er nou de waarheid? En welk expertise-bureau loopt al dan niet aan de leiband van de NAM?
Onverkwikkelijk allemaal.
Wat is jullie standpunt?”

Mail 3

“Geacht bestuur,
Vanochtend lazen wij in het Dagblad van het Noorden dat het contra-expertisebureau van Richard Vergnes door de NAM in de ban is gedaan. De rapporten van dit bureau zouden volgens de NAM onder de maat zijn. Wij hebben dit bureau gevraagd een contra-expertise uit te voeren, omdat wijzelf met goed onderbouwde argumenten de kwaliteit van het rapport van de eerstelijns expert van de NAM in twijfel getrokken hadden.

Vergnes staat bekend als een kritisch bureau en juist vanwege deze reden hebben wij hem destijds benaderd.

We hebben nu het sterke gevoel dat de NAM op ‘oorlogspad’ is en probeert elke organisatie of persoon (lees de berichten over de ex-schade-experts die voor de NAM gewerkt hebben) die zich kritisch opstelt of beter gezegd zo onafhankelijk mogelijk van de NAM, de voet dwars te zetten door hen van de lijst te schrappen met door de NAM erkende schade-experts en contra-expertise bureaus. We zouden heel graag van u willen weten wat deze situatie voor ons kan betekenen. We zijn bang dat de NAM alle, dus nieuwe en oude, rapporten van het bureau van Vergnes niet meer serieus zal nemen en dat er dus geen partij meer is die onze belangen kan behartigen. Het lijkt er op dat wij als bewoner er alleen voor staan. “

Mail 4

“Met verbazing heb ik kennis genomen van een artikel in het NRC en ik heb ook de uitzending van Eenvandaag terug gezien op internet.
Wij hebben nu 3x een melding gedaan, twee keer bij de NAM en 1 keer via CVW.

De eerste twee keer is Y door de NAM naar ons gestuurd. Mensen, die niet eens in staat waren fatsoenlijke foto’s te maken. Hun rapporten over de schade waren in het geheel niet onderbouwd. Conclusies als “verkeerde latei constructies” of “niet juist aangebracht stukwerk” kun je wel opvoeren als reden voor de geconstateerde schade, maar dat is geen onderbouwing. Als je de muur niet open haalt om werkelijk te constateren of een latei niet juist is of dat er geen voorstrijklaag gebruikt zou zijn voordat er gestuct werd, dan zijn dat loze opmerkingen in een rapport.

Andere vage opmerkingen: grond blijft altijd in beweging, ook onder een gebouw wat er al 100 jaar staat. Vervolgens merken ze nog wel op dat ze geen verstand van grond hebben.
Verder doet  Y heel veel voor de NAM en is daarmee bij voorbaat niet onafhankelijk.

Het expertisebureau Y stond met de mond vol tanden toen de arbiter hen vragen stelde. Ze wisten op geen enkele wijze de geconstateerde schades te verklaren.
Vergnes daarentegen veegde terecht alle opmerkingen van Y van tafel, juist ook omdat niets onderbouwd was……”

Conclusie GBB: Knap verrassend dat een  bureau (dat slecht is volgens de NAM) om toch goede resultaten te bereiken. Maar dat is natuurlijk wel vanuit het perspectief van de schadelijders gezien. Is het teveel gevraagd om van de NAM  te mogen verwachten dat ze dat ook zouden kunnen doen.?