GBB over beroep instemmingsbesluit Wiebes 12 december 2018

Afgelopen woensdag 12 december 2018, mocht onze vice voorzitter Derwin Schorren inspreken bij de ‘Commissie Bestuur, financiën en veiligheid’ van de Provincie Groningen, over het instemmingsbesluit van minister Wiebes inzake de gaswinning voor het komende (gas)jaar.

De video is een fragment uit de vergadering van 12 december, welke in zijn geheel terug te kijken is op de website van de Provincie Groningen.

Hieronder de uitgesproken tekst:

´De gevolgen van de gaswinning zijn voor bewoners, bedrijven, instellingen en eigenaren van onroerend goed in het aardbevingsgebied groot. Zij maken zich al jarenlang zorgen over hun veiligheid, de voortgang van de versterkingsoperatie, én ervaren hinder en overlast van de schade die de gaswinning veroorzaakt. De gaswinning heeft sociale gevolgen zoals onzekerheid, ook over de toekomst, en angstgevoelens; leidt tot waardedaling van gebouwen en gronden én heeft gevolgen voor de landbouw en cultureel erfgoed.´

Dit is een citaat uit hoofdstuk 7 van het instemmingsbesluit. Een citaat dat een ongoing ramp beschrijft.

En onze minister Wiebes doet wat… Waarom dat toch in beroep gaan tegen het instemmingsbesluit van deze minister?

In het document dat u straks in uw postvak krijgt noemt de GBB enkele redenen. Ik haal hier een aantal redenen naar voren:

Als eerste reden: Er wordt hier geen goede afweging gemaakt tussen de leveringszekerheid en de gevolgen van de winning voor Groningen.

In hoofdstuk 6 wordt de leveringszekerheid enorm opgeblazen.

Terwijl in hoofdstuk 7, in een zéér korte alinea, de impact voor Groningen wordt genoemd.

Dan vervolgt Wiebes in dat zelfde hoofdstuk ´Langs verschillende sporen heb ik beleid ontwikkeld om de gevolgen van de gaswinning zoals hierboven omschreven waar mogelijk te beperken. (…)

Maar, doet hij voldoende aan de oorzaakkant?

 • Na iedere zware aardbeving blijkt de minister met de NAM weer meer te kunnen minderen dan zij ons wilden laten geloven. En betekent het begrip ‘zekerheid’ in het woord leveringszekerheid niet per definitie dat er voor die zekerheid méér (!!) dan genoeg wordt opgepompt?
 • De gaswinning kan ook nu nog tot een 27 miljard kuub gaan. Met alle gevolgen van dien voor ons Groningers. 12 miljard kuub of minder was volgens het SodM een veilig(er) niveau..!

En doet hij voldoende aan de gevolgkant?

 • Bij schade… Nog duizenden wachtende voor u…

 • Bij versterken… Wie o wie? In ieder geval veel méér dan de 1500 gebouwen die hij hier aanhaalt. En was je huis eerst onveilig en rijp voor de sloopkogel? Met de (statistische) HRA methodiek kan het maar zo zijn dat je huis ´veilig´ wordt verklaard. Of omgekeerd!
 • De momenteel gehouden bewonersavonden met gemeenten en NCG laten een gênante vertoning zien van politici en EZK-horigen die het versterkingsmethodiek-verhaal van Wiebes moeten verkopen. Ze kunnen dit niet, willen dit ook eigenlijk niet. Maar ze moeten. De regionale politiek doet hen dit net zo hard aan!

En u zult hebben gelezen dat het begrip ´veiligheid´ hier verengd is tot kans op doden bij een zware aardbeving.

Maar veiligheid is méér!

 • Veiligheid, als in ‘levend ons huis uit komen bij een zware beving – waarbij onze huizen toch total loss kunnen raken’ is niet de enige veiligheid waarop wij Groningers zitten te wachten.

Veiligheid staat voor ons voor véél meer.

 • Het staat voor daadwerkelijk veilig en schadevrij wonen.
 • Het staat voor het versterken van een pand wanneer dit nodig blijkt door daadwerkelijke inspectie.

 • En het staat ook voor veiligheid in de zin van ons-niet-gevangen- voelen-in ons-eigen-huis; door het slechte imago van het gebied, de voortdurende schade en de continue bevingsdreiging.
 • Veiligheid staat voor ontspanning in hoofden van ons bewoners en binnen onze gezinnen.

 • En veiligheid houdt ook in wij ons veilig moeten voelen bij een overheid die ons lot daadwerkelijk aantrekt en die ons beschermt tegen gewetenloze multinationals als Shell.

Al deze zaken hebben te maken met veiligheid.

En als laatste punt wil ik ingaan op het volgende:

Uw mogelijke argumentatie in eigen woorden gevat: Vriendjes blijven met ´grote broer´ Den Haag… De laatste bullit op pagina 2 van de aan u gerichte brief van Gedeputeerde Staten van Groningen

Citaten daaruit: (..) relaties tussen Rijk en regio kunnen vertroebelen (…) en (…) beroepsprocedures tussen overheden zijn niet gebruikelijk ….

Houd u zelf niet voor de gek! En laat de Gedeputeerde Staten zich zelf niet voor de gek houden. Den Haag beschouwt onze provincie óók niet als hun vriendje. In hun puur economisch denken zijn wij van wingewest tot kostenpost gedegradeerd.

En uw landelijke partijbroeders en -zusters… die vertegenwoordigen soms niet de belangen van uw partijbroeders en -zusters, die hier in de provincie Groninger wonen, werken, leven en soms moeten overleven.

En tegenover die laatste groep, uw (potentiele) kiezers, bent u zeker verantwoording schuldig en wilt u er natuurlijk alles aan doen om het hier weer veilig te laten zijn; in die breedste zin van dit woord!!

Als regio moeten we wél in beroep gaan tegen het instemmingsbesluit. Anders geven we impliciet te kennen dat we het allemaal wel best vinden.

En dat lijkt ons niet wijs!

 

Dank u wel voor uw aandacht.