GBB reactie op maatregelenpakket Nij begun

Loppersum, 22 mei 2023 – Het kabinet heeft op 25 april 2023 haar reactie op de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (PEAG) gepresenteerd. Het is een Kamerbrief met 50 maatregelen, getiteld Nij begun. De GBB heeft hier nu uitgebreid op gereageerd met een schriftelijke reactie.

De GBB is in grote lijnen tevreden met de inzet van het kabinet. Zeker op het terrein van schade worden grote en belangrijke stappen gezet. Op andere onderdelen zijn de maatregelen echter vooral richtinggevend verwoord. Soms is ook de samenhang onvoldoende helder. En enkele wel concreet verwoorde maatregelen vereisen nadere uitwerking.

Zoals altijd in Groningen zal alles afhangen van hoe de beoogde maatregelen in de komende periode worden uitgewerkt, geïmplementeerd, en daarna in praktijk uitgevoerd. De GBB geeft in haar schriftelijke reactie haar appreciatie van Nij begun. De GBB geeft ook aan hoe zij de implementatie idealiter voor zich ziet. Aan de basis van onze beoordeling staat de GBB reactie op het rapport van de PEAG, gepubliceerd op 31 maart 2023. Daarnaast heeft de GBB twee uitgangspunten gehanteerd in de beoordeling van de maatregelen van Nij begun: (1) de prioriteit bij zwaarst gedupeerden, (2) makkelijker en zonder nieuwe verschillen.

Klik hier voor de reactie van de GBB op maatregelenpakket Nij begun.