GBB roept op tot gezamenlijke Groninger opstelling richting formateur

Tijdens de verkiezingstijd is het gelukt om de gaswinningsproblematiek op de politieke agenda te krijgen. Nu komt de volgende fase. Gezamenlijk optreden lijkt de GBB daarbij van groot belang.
De GBB nodigt daarom de bestuurders en alle noordelijke organisaties uit om zich als een eenheid te presenteren naar de formateur van de regeringscoalitie wat betreft datgene wat in Groningen zou moeten gebeuren.

De inzet van de GBB daarbij is:

  • Binnen 12 jaar wordt de gaswinning naar 0 ( nul) teruggebracht. Hiervoor wordt een concreet plan ontwikkeld met streefdata. Op basis van dit plan worden gerichte maatregelen genomen voor het aanpassen van de gasapparatuur, wordt ingezet op andere energiebronnen en wordt met het buitenland onderhandeld over aanpassing van de leveringscontracten. Een dergelijk plan geeft de toekomst van Groningen weer perspectief.
    Zouden de bevingen onverhoopt zwaarder en frequenter worden, dan wordt ingezet op een versnelde afbouw van de gaswinning.
  • In het kader van de afbouw van de afhankelijkheid van de gaswinning investeert de overheid versneld in een energietransitie.
  • Aan het eind van de komende kabinetsperiode – na 4 jaar – bedraagt de gasproductie maximaal 12 miljard kuub per jaar.
  • De NAM wordt daadwerkelijk uit het proces van schadeafhandeling gehaald; NAM heeft geen enkele inhoudelijke bemoeienis met de besluiten in het schadeafhandelingsproces.
  • Er komt een generieke uitkoopregeling voor woningbezitters in het aardbevingsgebied.
  • Woningen waarvan de verstevigingkosten hoger zijn dan de marktwaarde worden niet zonder meer gesloopt, met name niet als het pand historische betekenis heeft of als sloop een (beschermd) dorpsgezicht aantast. In die gevallen mogen kosten in principe niet dwingend tot sloop leiden.
  • Bij sloop vanwege mijnbouwschade of versterking krijgt de eigenaar minimaal de herbouwwaarde vergoed.

 

Nadere onderbouwing van de wenselijk gaswinningsparagraaf bij het regeerakkoord vindt u in het aanhangsel bij dit persbericht.

Bestuur GBB

Lees hier de Gaswinningsparagraaf. {pdf}