GBB stelt: Een fonds ‘’eigen gebrek” is er al!

De NAM wil een fonds ‘eigen gebrek’ ( DvhN van 16 juli) om geld uit halen bij schades gecombineerd met achterstallig onderhoud en eigen gebrek. Opmerkelijk!

Even voor alle duidelijkheid: het aanwezig zijn van een eigen gebrek of achterstallig onderhoud ontslaat de NAM niet van de verplichting tot schadeherstel! Juridisch ligt dat vast. Daarover is jurisprudentie. Tegelijkertijd weten we dat deze jurisprudentie door de NAM niet in acht wordt genomen. Emeritus hoogleraar privaatrecht Dunne verwijst hier naar in een artikel in het Nederlands Juristen Blad van 19 december 2014.

Ook zonder die verwijzing weet de GBB dat! En ook al de schadelijders die grote en/of complexe schades hebben ten gevolge van de mijnbouw in Groningen, weten dat de NAM de wet niet in acht neemt. En ook degene die een complexe schade hadden en met wie uiteindelijk een regeling werd getroffen , weten dat. Zij hebben immers deze knoet van de NAM gevoeld voor men tot overeenstemming kwam. Dat die knoet er is, dat lijdt geen twijfel. En is logischer wijs een remmende factor bij het oplossen van de complexe schadegevallen.
Zoals het ook een remmende factor is, dat er geen faire, breed geldende en transparante uitkoopregeling is, welke zeer behulpzaam zou kunnen zijn bij het oplossen van complexe schadegevallen. En dat de NAM bij uitkoop zich zorgen maakt dat banken ongunstiger hypotheken zouden verstrekken, kan slechts gezien worden als een bliksemafleider: het doen afleiden van de eigen tekortkoming dat de uitkoop- en sloopregeling gekenmerkt wordt door het ‘afknijpen’ van de schadelijders.
Maar gelukkig staat in het artikel ook dat ‘’er dringend behoefte is aan een planmatige aanpak’’. Kennelijk een erkenning, dat er tot nu toe niet planmatig werd gewerkt. De GBB had die indruk al veel langer. Maar fijn dat die wenselijkheid nu wel is ontstaan, al ware het nuttiger geweest dat de NAM die planmatige aanpak in de voorbije jaren zelf had gerealiseerd .

En dan nu het NAM idee voor een fonds ‘eigen gebrek’. Hoezo een fonds ‘eigen gebrek’? Dat fonds is er al en heet de NAM! Immers, er is jurisprudentie dat eigen gebrek en achterstallig onderhoud de schadeveroorzaker niet ontslaat van de verplichting tot schadeherstel. Hou nou eens op met steeds naar anderen te wijzen. Ook het genoemde artikel staat bol van het wijzen naar anderen. Het is een doorzichtige poging om de handen schoon te wassen ter voorkoming van het fair en ruimhartig vergoeden van alle schades.
De NAM verschuilt zich achter anderen in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van de complexe schades. De GBB wil dat de NAM daadwerkelijk invulling geeft aan het door minister Kamp veelvuldig gehanteerde begrip : ruimhartig schade vergoeden en laat dit vooraf gaan door het ruimhartig erkennen van de schades. Handel, alsof de omkering van de bewijslast al geldt. Of is onderstaande bewering uit het Nederlands Juristen Blad ( 03-07-2015, blz. 1746) soms daadwerkelijk waar?
“Wie meent dat men in Nederland door een ander veroorzaakte schade vergoed kan krijgen, leeft als het om bevingschade gaat in een sprookjeswereld.”

Dick Kleijer
Secretaris GBB