GBB –succes door studie van geoloog van der Gaag

Eindelijk komen er tiltmeters in Groningen!Deze studie toont overtuigend het nut en noodzaak aan van plaatsing tilt meters.  Groningen is een een achtergebleven gebied m.b.t. de inzet van  tilt meters.

De NCG bezwijkt onder de overtuigende argumenten en hij deelde in de Maatschappelijke Stuurgroep van 20 juni 2017 mee, dat hij een pilot onderzoek gaat doen: “De NCG is voornemens in dit onderzoek geen andere meettechnieken op te nemen. Over de opzet, uitvoering en financiering van het pilot-onderzoek zal de NCG overleg voeren met de minister van Economische Zaken en NAM.”
Nu maar weer een afwachten hoe lang dit overleg en het de pilot op zich laat wachten.

Hij vermeldt ook:
“Voor de pilot kunnen plaatsen en objecten waar tiltsensoren geïnstalleerd worden gekozen worden die genoemd worden in het onderzoek van de GBB.”
Met dank aan dhr. van der Gaag. Deze dank is echter afkomstig van de GBB.

(Zie ook: Wereldwijde tilt meter monitoring en de meerwaarde van tilt meters in Groningen )