Versterkingsvlog: nuttige tips voor in het versterkingstraject

Eind 2020 sloten rijk en regio het bestuursakkoord. In dit akkoord staan onder andere afspraken over de afhandeling van de versterkingsoperatie in Groningen. Wat betekent dit nu precies voor inwoners? We weten dat de versterkingsoperatie nog jaren zal duren en dat veel Groningers er al mee te maken hebben, of nog zullen krijgen.

De GBB brengt in navolging hiervan een videoreeks uit met nuttige tips en uitleg over verschillende belangrijke aspecten binnen het versterkingsproces. Zo zullen er video’s verschijnen over de categorieën A, B en C, ervaringen met versterking binnen HEFT/EI en over de typologie-aanpak.

De GBB trapt af met een GBB-vlog waarin algemene tips voor in het versterkingstraject worden gedeeld! Je kunt de vlog hieronder bekijken. Natuurlijk kun jij als GBB-lid ook suggesties aandragen. Heb jij behoefte aan meer informatie over een bepaald onderwerp binnen de versterkingsoperatie? Laat het ons weten door een mailtje met daarin jouw vraag te sturen naar: nieuws@groninger-bodem-beweging.nl Wellicht kunnen wij jouw vraag beantwoorden in een volgende vlog!

Nuttige tips voor in het versterkingstraject:

TIP 1: Zorg dat je weet welke betrokken partijen er zijn
Wie zijn de betrokken partijen (eigenaar/bewoner, opdrachtgever en uitvoerder), en wie doet wat? Maak duidelijke afspraken wie welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Wees je er daarnaast van bewust dat je als eigenaar een eigen stem hebt in het proces.

TIP 2: Houd vanaf het begin een dossier bij
Zorg ervoor dat je in het begin van het versterkingstraject een dossier aanlegt met daarin alle gespreksverslagen en afspraken. Je bewonersbegeleider van de NCG maakt van alle overleggen een verslag, maar houd ook zelf notities en verslagen bij. Of vraag iemand anders om dit voor je te doen.

TIP 3: Vraag hulp van een onafhankelijk persoon
Zorg ervoor dat er altijd iemand bij is die verder van het proces afstaat, en die het liefst ook technisch onderlegd is. Diegene kan dan gerichte vragen stellen en eventueel een verslag voor je maken. Vraag een kennis, vriend of familielid. Weet je niemand? Je kunt hiervoor ook terecht bij Stut-en-Steun: www.stutensteun.nl

TIP 4: Weet welke NPR bij jou van toepassing is
De Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen is leidend. Hoe ‘ouder’ de NPR, hoe zwaarder de versterkingsmaatregelen. Ook is het bouwbesluit van toepassing op jouw versterkingtraject. Het versterkingsadvies moet voldoen aan zowel de geldende NPR als het bouwbesluit.

TIP 5: Weet wat je wilt met je huis
Weet wat je wilt met je huis. Denk bijvoorbeeld goed na over welke karakteristieke elementen in je huis je wilt behouden. Er komt een rapport met technische versterkingsmaatregelen. Kijk goed naar de maatregelen die genomen moeten worden, en of dit aansluit bij jouw woonwensen en de leefbaarheid in het huis.

TIP 6: Benut je onderhandelingsmogelijkheden
Je hebt altijd onderhandelingsmogelijkheden met de NCG. Als je bijvoorbeeld een grotere kamer wenst dan vindt de NCG dat dit niets met versterken te maken heeft. Dit is dus een bewonerswens, je betaalt zelf de extra kosten. Maar bijvoorbeeld isolatiemaatregelen conform het bouwbesluit zijn daarentegen de verantwoordelijkheid van de NCG.

TIP 7: Zie erop toe dat bijkomende kosten vergoed worden
Houd rekening met extra bijkomende kosten zoals verhuiskosten, dubbele lasten van gas, water en licht, de kosten van een architect en opslagkosten. Houd hier rekening mee bij het beoordelen van het budget dat de NCG vaststelt. In de begroting moeten deze bijkomende kosten meegenomen worden.

TIP 8: Wees je ervan bewust dat je een keuze hebt!
Je kunt van versterking afzien. Het is geen verplichting.

TIP 9: Kies alleen voor eigen regie bij voldoende kennis
Soms kun je als bewoner ervoor kiezen om zelf de regie te pakken over de versterking van jouw huis. Doe dit alleen als je verstand hebt van verbouwingen en als je over een netwerk beschikt die jou hierbij kan helpen. Het kan zijn dat het budget tijdens de versterking wordt overschreden door bijvoorbeeld stijgende bouwkosten of onvoorziene tegenvallers. Als je zelf de regie hebt, moet jij het verschil betalen. Dit staat in de zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Als de NCG de regie over jouw versterkingstraject heeft, zijn zij budgetverantwoordelijk.

TIP 10: Kom op voor jezelf en je bezit
Kom op voor jezelf en voor je bezit. Wees wel realistisch, je kunt geen villa van de NCG krijgen als je dit nu ook niet hebt. Opkomen voor je eigen belangen kost veel energie. Neem hier de tijd voor en vraag hierbij eventueel hulp, bijvoorbeeld via: www.stutensteun.nl

TIP 11: Houd rekening met een lange tijdsduur
Een versterking kan jaren duren. Heb een hoop geduld en uithoudingsvermogen, dit heb je nodig.