GBB verstuurt brief aan nieuwe secretaris voor Mijnbouw

De nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw, Hans Vijlbrief, heeft aangekondigd begin volgende week de provincie Groningen te bezoeken. Hij zal dan onder andere de maatschappelijke organisaties aandoen. De Groninger Bodem Beweging gaat graag met hem in gesprek, en heeft ter voorbereiding hierop een brief naar de nieuwe staatssecretaris verstuurd. Hierin kaarten zij onder andere de geplande ophoging van de gaswinning en de moedeloze situatie waarin veel Groningers zich bevinden aan.

De GBB benadrukt in de brief dat Groningen boos is. Boos omdat het vooruitzicht dat aan de gaswinning en daarmee, op termijn, aan de aardbevingen een einde komt, verder naar de toekomst schuift. Boos, omdat de belofte dat vanaf medio dit jaar de gaswinning in Groningen praktisch stil komt te liggen, gebroken wordt. Boos, omdat leveringszekerheid telkens vóór de veiligheid van Groningers blijkt te gaan. Boos, omdat al zoveel beloftes aan Groningers gebroken zijn.

De vergoeding van aardbevingsschade wordt op gezag van telkens nieuwe onderzoeken en onder verwijzing naar de private aansprakelijkheid van de NAM, keer op keer minder ruimhartig. De versterkingsoperatie is in 2016 gestart met de toezegging dat binnen vijf jaar alle woningen op sterkte zouden zijn. Tot op heden is nog geen 10% van de woningen versterkt. Veel Groningers zitten al jaren in onwetendheid of – en zo ja wanneer – hun huis versterkt gaat worden. Onzekerheid en onveiligheid vreet aan de mensen.

De Groninger Bodem Beweging hoopt dat Hans Vijlbrief meer geld voor Groningen kan vrijmaken, zodat gedupeerden op ruimhartig wijze gecompenseerd kunnen worden. Maar bovenal vinden zij het belangrijk dat de nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw zich realiseert dat het hier niet om enkel om stenen huizen gaat, máár om mensen. Zij verdienen het, na jaren ellende, dat er iemand voor hen opkomt in Den Haag.

Je leest hier de volledige brief die de GBB verstuurde aan Hans Vijlbrief.