GBB-voorwaarden waaraan een nieuw schadeprotocol moet voldoen!

Er komt een nieuw protocol voor de wijze waarop schade ten gevolge van mijnbouw in Groningen wordt afgehandeld. Het bestuur van de GBB maakt zich grote zorgen, dat het protocol van Witteveen+ Bos (leidde tot geen enkele schade in Emmen en in de buitengebieden!) als leidraad gaat gelden. En is daar zeer kritisch op.

De GBB neemt deel aan de Maatschappelijke Stuurgroep om daar advies te geven over adequate, rechtvaardige en coulante hulp aan gedupeerden van de mijnbouwactiviteiten. En hanteert dit dan ook als uitgangspunt bij het geven van advies aan de NCG over hoe het protocol er zou moeten uitzien. Dit doet het bestuur door voorafgaande aan het maken van het nieuwe protocol  de voorwaarden te formuleren waaraan een nieuw protocol zou moeten voldoen.

Het is een voorlopige lijst van voorwaarden. Leden van de GBB kunnen suggesties voor gewenste aanvulling opsturen naar het bestuur via contact@groninger-bodem-beweging.nl , onder vermelding van  “voorwaarden protocol”.

De NCG heeft maatschappelijk draagvlak nodig voor het nieuwe protocol  en zoekt dit bij de Maatschappelijke- en Bestuurlijke Stuurgroep. De inbreng van de GBB heeft de status van een ‘advies’, zoals alles wat ingebracht wordt door de GBB bij de NCG slechts de status van ‘advies ’ heeft.

Lees hier de GBB voorwaarden waaraan het nieuwe protocol zou moeten voldoen.