GBB voorzichtig optimistisch over nieuwe voorstellen IMG

Dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen hun werkwijze drastisch wil verbeteren vindt de GBB zeer terecht. Het is het enige juiste om te doen. De schadeafhandeling is voor veel Groningers de laatste jaren namelijk verre van ‘mild, makkelijk en menselijk’ geweest. Het verloopt zeer traag, hard, ingewikkeld en zeer juridisch. Groningers en Drenten zijn hierdoor de dupe geworden van hun eigen overheid. Dit moet anders.

De GBB is met name blij dat het IMG het strakke kader van het aansprakelijkheidsrecht van de NAM wil loslaten, en anders om wil gaan met de causaliteit van schade en bodembeweging door gaswinning. De moreel gewenste uitkomst van het werk van het IMG moet daarbij leidend worden. De GBB denkt dat dit in de praktijk ervoor zal zorgen dat het voor gaswinningsgedupeerden daadwerkelijk makkelijker gaat worden. Zij hoeven hierdoor namelijk nauwelijks meer met het IMG in discussie over de oorzaak van hun schade.

De GBB vindt het eveneens positief dat het IMG niet alleen nadenkt over nieuw uitvoeringsbeleid, maar ook kijkt naar de eigen organisatiestructuur. Zo noemt het IMG dat het een cultuurverandering beoogt waarbij het zijn individuele medewerkers milder wil laten handelen richting Groningers. Het is van groot belang dat gaswinningsgedupeerden nu eens het gevoel krijgen dat het IMG naast hen staat. Geen enkele Groninger (of Drent!) heeft immers om deze ellende gevraagd. Kom hun zo veel mogelijk tegemoet, en denk daarbij ook aan de jeugd.

Het IMG schetst veel opties op het gebied van fysieke schade, immateriële schade, waardedaling, bijzondere situaties en groepen en een nieuwe categorie gederfd woongenot, waar de GBB veel positieve elementen in ziet en in eerdere overleggen met het IMG voor heeft gepleit. Er is wel een risico dat er een lappendeken van regelingen ontstaat waarin de gedupeerde de weg kwijtraakt. En veel hangt af van politieke keuze en het beschikbaar maken van budget.

Tot slot, hoelang zal het duren voordat maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden? Wat dat betreft vindt de GBB het jammer dat het jaren heeft geduurd om tot dit punt te komen. De GBB is teleurgesteld dat het IMG zoveel details over bijvoorbeeld bedragen en regelingen naar buiten brengt, terwijl op dit moment nog niet zeker is wat hiervan waargemaakt kan worden. Dit schept verwarring en mogelijk verkeerde verwachtingen. Hier zitten Groningers en Drenten niet op te wachten. Over de ingezette koerswijziging is de GBB voorzichtig optimistisch.