GBB was in gesprek met het NAM/CVW over de zee van C-Schades

Op donderdag 7 juli was er een gesprek tussen een delegatie van  het bestuur  GBB (Albert Hebels en Dick Kleijer) en een deel van het management CVW op basis van een gespreksnotitie van Albert Hebels, penningmeester GBB. Dit naar aanleiding van de zee aan C-schades die het gaswinningsgebied Groningen overspoelt.

Conclusies GBB na dit gesprek:
– Er is een groot verschil tussen de beeldvorming van het management NAM/CVW en datgene wat schadelijders de GBB vertellen en mailen. En ook aantoonbaar kunnen onderbouwen met documentatie.
-Wat het management van het NAM/CVW te horen krijgt of wil horen, blijkt eenzijdig en gefilterd. Vanuit die constatering was het een nuttig gesprek om in de gelegenheid te zijn de zee van C-schades ter sprake te kunnen brengen. Men is indringend geïnformeerd dat de werkelijkheid anders is dan de eigen beeldvorming van het NAM/CVW.
-De  conclusie van de GBB dat die zee van C-schades een gevolg is van NAM/CVW beleid werd natuurlijk volledig ontkend.
-Geen antwoord gekregen op de mogelijke relatie van het verdienmodel NAM/CVW en de zee van C-schades. Ook geen antwoord gekregen op wat het verdienmodel CVW eigenlijk is.

Kortom, wij vrezen dat het volgende zal gebeuren: “Ze drinken een glas, doen een plas en laten de zaak zoals die was”.

Lees hier de gespreksnotitie. {pdf}