GBB wint rechtzaak WOB procedure: minister Kamp teruggefloten!

De Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat Minister Kamp alsnog relevante documenten openbaar moet maken die de basis vormden voor het gaswinningbesluit van 13 maart 2014. De GBB is verheugd dat hierdoor meer inzicht wordt verkregen in de overwegingen van het ministerie en de partijen die betrokken waren bij de onderzoeken.

De GBB had op 9 december 2013 middels een WOB procedure openbaarmaking geëist van achtergrond documenten, concepten en onderlinge communicatie tussen alle betrokkenen (EZ, NAM, SodM, TCBB, TNO, KNMI, GasTerra) over de 14 rapporten die eind 2013 zijn opgeleverd. De rapporten vormden de basis voor het gaswinningbesluit van minister Kamp van 13 maart 2014.
Het besluit van de minister over het WOB verzoek liet aanvankelijk al zeer lang op zich wachten (18 april 2014), waarna de GBB bezwaar aantekende. Op 19 september 2014 verklaarde de Minister het bezwaar ongegrond. De GBB tekende toen beroep aan bij de Rechtbank Noord-Nederland. De rechtszaak diende op 9 juli 2015. Op 16 oktober deed de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak. De GBB is op veel punten in het gelijk gesteld en het besluit van de Minister is vernietigd.

De Rechtbank is van oordeel dat het ministerie onvoldoende moeite heeft gedaan alle relevante documenten boven water te krijgen. Verder acht zij dat de Minister ten onrechte een aantal gevraagde documenten niet heeft geleverd. Op basis hiervan heeft zij het besluit van de Minister in zijn geheel vernietigd. Minister Kamp zal nu een nieuw besluit moeten nemen met inachtneming van de overwegingen van de Rechtbank. Hij kan ook in hoger beroep.

De GBB hoopt dat minister Kamp zijn belofte van transparante communicatie over het gaswinningdossier gestand doet en de gevraagde documenten openbaar maakt. Uit de reactie van 2 april 2015 van het kabinet op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid:

“(..) en het kabinet heeft volop ingezet op transparante communicatie over de besluiten en risico’s. (pp.2)

Voor het kabinet heeft het onderzoeks- en besluitvormingsproces en de communicatie daarover sinds 2013 expliciet in het teken gestaan van het in kaart brengen van de onzekerheden, het verkleinen van de onzekerheden en het duidelijk en transparant communiceren over de onzekerheden. (pp. 11)

Zelf zal ik zorgdragen voor een duidelijke en transparante communicatie over de onderzoeken en de kennis met betrekking tot de ondergrond en de onzekerheden die daarbij een rol spelen. (pp. 12)”

Bestuur GBB