GBB zeer kritisch over deur-tot-deur aanpak

Velen pleiten voor een deur-tot-deur aanpak als totaaloplossing voor schadeherstel, versterking en verduurzaming. Dit vindt de GBB een utopie. Er zijn simpelweg veel te veel voordeuren in Groningen. Alleen al de inventarisatie van wat nodig is, deur-tot-deur in de kern van het gebied, is logistiek onuitvoerbaar. Net zo logistiek onuitvoerbaar is de uiteindelijke uitvoering van het plan per huis. Daarnaast zijn er onwenselijke bijeffecten. De hele inventarisatieoperatie, die jaren zal duren, betekent voor veel mensen opnieuw onrust en onzekerheid; opnieuw wachten. Dat is schadelijk voor de gezondheid.

De GBB verwacht daarnaast tal van onwenselijke uitkomsten. Het gezamenlijk belang wordt onvoldoende meegenomen in een plan per huis. Een deel van de mensen zal teleurgesteld zijn in de uitkomst voor hun huis. En, omdat het maatwerk is, gaat het per definitie leiden tot nieuwe en grote verschillen onderling. Dat zorgt voor nieuwe gevoelens van onrechtvaardigheid, voor nieuwe gezondheidsschade.

Deze werkwijze zou bovendien een complete nieuwe aanpak zijn, een systeemwijziging. De PEAG heeft daarvoor gewaarschuwd: voer geen grote wijzigingen meer door!

Wat is de deur-tot-deur aanpak en waarom is het onderwerp van gesprek?
Velen hebben, in reactie op de PEAG, gepleit voor een deur-tot-deur aanpak. Bijvoorbeeld in het adviesrapport van de Commissie Verschillen, onder leiding van Pieter van Geel. ‘De commissie adviseert het ministerie van EZK om in het versterkingsgebied via een gebiedsgerichte deur-tot-deur aanpak schadeherstel, versterking en verduurzaming zoveel mogelijk in samenhang en met prioriteit aan te pakken.’ Een gebiedsgerichte aanpak is een tijdsintensief een meerjarig proces. Omdat niet alles overal tegelijk kan, adviseert de commissie te beginnen met de gebiedsgerichte deur‑tot‑deur aanpak in een aantal nader te selecteren prioritaire gebieden.

Deze nieuwe aanpak stelt aanvullende eisen aan lopende gebiedsgerichte trajecten. Het is omvangrijker (elke deur), breder (schade, versterking, verduurzaming en leefbaarheid) en duidelijker vanuit het perspectief van de bewoner (één plan, één aanspreekpunt, één loket/gebiedsteam). De commissie stelt dat dit goede samenwerking en duidelijke coördinatie vereist. De deur-tot-deur aanpak wordt voorgesteld als een totaaloplossing.

Aanbeveling van de GBB
Het is beter de deur-tot-deur aanpak als totaaloplossing te vergeten, en de focus te leggen op verbetering van de bestaande werkwijzen die beheersbaar zijn en die wel effectief zijn. Daarbij kan wel het waardevolle gedachtegoed van de deur-tot-deur aanpak toegepast worden. Dat kan met name in de Dorpenaanpak, en in de herstelagenda van de gemeente in de ontwikkeling van hun straat-, wijk-, dorpsvisie.

 

Meer weten? In deze notitie over de deur-tot-deur aanpak analyseert de GBB hoe het gedaan zou moeten worden en wat de gevolgen zijn. Na de conclusie en de aanbeveling is de analyse in detail opgenomen.