Geen erkende mijnbouwschade in het buitengebied?

Ongeloofwaardig en wel hierom!

De onderzoeksmethode van Witteveen en Bos (W&B), gebruikt in Emmen en in het buitengebied van het Groninger gasveld, lijkt het nieuwe geloof van de NAM. Deze onderzoeksmethode werd in Emmen in opdracht van de NAM uitgeprobeerd en leidde tot geen enkele erkende mijnbouwschade.
Dit werkte echter in het geheel niet belemmerend om dit ook zo in het buitengebied te doen bij meer dan 1600 panden. En hoe verrassend (niet voor de GBB), ook nu weer komt er uit waar onderzoektechnisch op aangestuurd lijkt te zijn: geen enkele erkende mijnbouwschade!

De GBB vindt een dergelijk schade afhandelingsproces van de NAM, uitgevoerd door W&B, dubieus en volstrekt ongeloofwaardig. En wel vanwege een negental argumenten. Lees deze hier {pdf}

Natuurlijk volgt hier ook uit, dat voor de GBB deze methodiek volstrekt onacceptabel is voor het nieuwe schadeprotocol.