Geen woorden maar daden, koste wat het kost 

Het kabinet heeft haar reactie op de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (PEAG) gepubliceerd. Het is een uitgebreide Kamerbrief met 50 maatregelen, en bijlages 

De GBB is in grote lijnen tevreden met de inzet van het kabinet op schade en versterking. Zo is er bijvoorbeeld meer geld beschikbaar voor de versterkingsoperatie, krijgen bewonersbegeleiders meer mandaat en zal bij de schadeafhandeling de trillingstool niet meer gebruikt worden. Ook zal de causaliteit niet meer onderzocht worden bij schades onder een grensbedrag. Dit zijn grote stappen, en leiden ertoe dat het makkelijker wordt voor veel Groningers. Er lijkt – na jaren – eindelijk urgentiebesef te zijn in het kabinet. Maar, Hans Vijlbrief haalde in zijn toespraak terecht aan dat Groningers niet alleen zitten te wachten op mooie woorden. Het zal uiteindelijk aankomen op de daden.  

De GBB zal de komende tijd de kabinetsreactie op de PEAG nader bestuderen en een uitgebreide reactie geven. Voor nu constateren we een positieve inzet van het kabinet, maar plaatsen we ook een aantal kanttekeningen. 

De GBB wil vooral aandacht voor de zwaarst gedupeerde groep in de kern van het bevingsgebied. De GBB pleit er daarom ook voor dat de causaliteitsvraag (het vaststellen of een schade veroorzaakt is door mijnbouw) boven het Groningenveld en de gasopslagen Norg en Grijpskerk helemaal verdwijnt. Alleen dan zadel je de bewoner niet meer op met nog meer papierwerk en vervelende discussies. Het kabinet stelt nu een grensbedrag waaronder niet langer naar de causaliteitsvraag wordt gekeken. Juist in het kerngebied zullen schades groter zijn dan dit grensbedrag, en moet er weer over de causaliteit gesteggeld worden. Dit is een belangrijk punt waar de GBB zich niet in kan vinden. 

De GBB mist daarnaast een wettelijk vastgelegde einddatum van de gaswinning op 1 oktober 2023. Het is voor ons onbespreekbaar dat de gaskraan één dag langer openblijft.  

Tijdens de presentatie in Garmerwolde waren er gelukkig ook jongeren aanwezig. Deze groep is te lang onderbelicht gebleven. Zij zijn niet alleen onze toekomst maar bovendien de groep waar de ‘ereschuld’ vooral voor ingelost moet worden. 

Het is op dit moment afwachten hoe de vijftig maatregelen in de Kamerbrief verder uitgewerkt zullen worden, hoe het Tweede Kamerdebat zal verlopen en welke beslissingen er uiteindelijk worden genomen. Waar dit pakket maatregelen in ieder geval niet toe moet leiden zijn weer nieuwe verschillen – dit moet koste wat kost worden voorkomen.

Veel Groningers willen terecht ‘eerst zien’, voordat zij de mooie woorden van het kabinet geloven.