Geologie in Groningen, presentatie van Peter van der Gaag

Op 16 december 2017 organiseerde de GBB een leden-voor-leden bijeenkomst In Vita Nova te Middelstum over de Groningse ondergrond. Peter van de Gaag, onafhankelijk geoloog, doet al jaren onderzoek naar de bodemgesteldheid en de grondwaterstroming in Groningen. Hij hamert er op dat de unieke en van plaats tot plaats verschillende ondergrond van Groningen van enorme invloed is op de wijze waarop aardbevingen zich manifesteren.

De ondergrond van Groningen is een grote slappe laag prut, zegt hij. Modellen die de NAM, TNO of het KNMI gebruiken en die gebaseerd zijn op de harde rotsbodems zoals we die meestal aantreffen in natuurlijke aardbevingsgebieden kunnen niet een-op-een in dit gebied toegepast worden. “We kennen onze ondergrond nog te weinig en veel meer, onafhankelijk onderzoek is nodig”, aldus Peter van de Gaag. Daarvoor zijn meer meetgegevens nodig. Tiltmeters kunnen daaraan een grote bijdrage leveren.

Met deze link kunt u de presentatie van Peter downloaden (pdf, 4,9Mb).