GGB EIST VERNIETIGING GASWINNINGSBESLUIT !

Vandaag , 13 juli 2017, stond de GBB weer bij de Raad van State om een veilige toekomst voor het gaswinningsgebied te bepleiten.
De politiek gedraagt zich immers als een haas die in het felle licht van de koplampen van een auto staart. Men houdt zich beleidsmatig doodstil m.b.t. het daadwerkelijk verlagen van de gaswinning.

Burgers rest niet anders dan het juridische traject.

Kernpunt van het pleidooi van onze advocaat, mr. Goede, is dat er gesold wordt met de veiligheid van de Groningers en dat de overheid nalaat om een toereikend beleid te voeren. Terwijl er mogelijkheden zijn.

Lees de pleitnota van de GBB advocaat  gericht op vernietiging van het besluit: PLEITAANTEKENING Instemmingsbesluit 2016 en wijzigingsbesluit 2017 gaswinning GroningenInstemmingsbesluit 2016 en wijzigingsbesluit 2017 gaswinning Groningen {pdf}