Grafiek uitkomsten 68 ‘oude schade’ afhandelingen, per 19 juni 2018

Toelichting op de grafiek ‘Uitkomsten 68 oude schade afhandelingen’.

Op de oproep van het bestuur van het GBB aan haar leden om aan te geven hoe de afhandeling van ‘oude gevallen’ verloopt, zijn 95 schriftelijke reacties binnen gekomen.

Van deze reacties waren 15 algemeen van aard, waarin mensen hun boosheid en onbegrip aangaven over het doorlopen proces. Zij kwamen met voorbeelden hoe er met twee maten wordt gemeten bij de beoordeling van identieke schades en hoe inspecties en (her-)keuringen elkaar opvolgen maar niet leiden tot een eenduidig overzicht met een aanbod dat overeenkomt met de gemeten schades. Deze reacties zijn niet meegenomen in de grafiek.

Van de overige 80 relevante reacties zijn er 68 in de grafiek verwerkt; dit zijn bewoners die een aanbod van de NAM hebben gekregen.

De overige 12 reacties betreffen:

  • 8x nog geen aanbod ontvangen
  • 2x dossier eenzijdig gesloten door de NAM
  • 1x geen oud schadegeval
  • 1x NAM erkent schade niet waardoor geen aanbod wordt gedaan

Uit de overige 68 schriftelijke reacties die verwerkt zijn in deze grafiek valt op:

  • Dat het aanbod van de NAM niet ruimhartig wordt gevonden en in de meeste gevallen niet het herstel van de geïnspecteerde schade dekt;
  • Dat bewoners die het aanbod aan hebben genomen (in mindere mate bij kleine schades) akkoord gaan met het voorstel met reden ‘om er vanaf te zijn’ omdat het proces van bezwaar maken of de gang naar de arbiter voor nog meer stress zorgt;
  • Dat bijna iedereen moeite heeft met het feit dat zij zelf jaren op een aanbod voor herstel van de schade moesten wachten en bij ontvangst hiervan maar 3 weken de tijd hebben om hiermee akkoord te gaan of zich te beraden op mogelijke vervolgstappen. Het aanbod wordt gezien als ‘take it or leave it’ en sommige bewoners geven aan dat zij zich gedwongen zien akkoord te gaan met een voorstel dat de schade niet dekt.
  • Dat bewoners die bezwaar maken, te horen krijgen dat hun schadeafhandeling nog lang zal duren in verband met een opeenstapeling bij zowel de arbiter als de nieuwe Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade.
  • Dat de meeste bewoners in hun reacties of berustend waren in iets wat ze niet willen of (overwegend) boos, gefrustreerd en verstrikt in regelgeving zonder uitweg.