Gratis: een feeërieke wandeling in de Groninger Binnenstad!

Een gratis feeërieke manifestatie/fakkeloptocht in Groningen op 15 januari 2015 vanaf 19.30 uur. Locatie: binnenstad. Doel: verdergaande gasreductie!
Half december besloot minister Kamp om 27 miljard kubieke meter gas per jaar te winnen. Willen we hier veilig(er) kunnen wonen, dan moet de hoeveelheid jaarlijkse gaswinning veel verder naar beneden. Dat zegt niet alleen de GBB maar ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Want volgens het SodM neemt bij een winning van 27 miljard kuub het aantal bevingen en de sterkte daarvan nog steeds toe. De GBB houdt vast aan het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen van januari 2013: minder dan 12 miljard kubieke meter gas per jaar winnen.
Stapsgewijs gaan we langzaam naar beneden. Te langzaam en ook nog eens met veel tegenzin vanuit het kabinet. In de derde week van januari 2016 wordt er in de Tweede Kamer gesproken over dit nieuwe gasbesluit.
De GBB geeft niet op en zal doorgaan met het gevecht voor onze veiligheid. Wij doen dat juridisch, maar ook in de publieke ruimte. Daarom initieert en organiseert de GBB samen met Milieudefensie op vrijdag 15 januari 2016 een demonstratieve fakkeloptocht in Groningen.
Andere organisaties worden uitgenodigd om ook deel te nemen aan deze demonstratieve fakkeloptocht.

Goedgekeurde fakkels worden verstrekt! Je mag gratis meewandelen en genieten van deze unieke belevenis. Hou deze avond vrij! Bezie de fraaie Groninger Binnenstad in het schijnsel van vele fakkels. Een feeërieke wandeling om nooit te vergeten. Het motto van de wandeling is: ‘GAS TERUG!’
Neem spandoeken, protestborden , enzovoort mee! We zien elkaar daar!

Kijk ook op Facebook: GAS TERUG!