Grenzen aan schade

Verbazingwekkend genoeg stijgt het aantal schademeldingen bij het IMG nog steeds, nu meer dan 1.000 per week. De werkvoorraad en het aantal bezwaren tegen de besluiten van het IMG groeien. Wat kan het IMG doen?

Het IMG stelt, dat niet de werkvoorraad van belang is, maar de wachttijd (doorstroomtijd) van de gedupeerde. In augustus was die wachttijd 34 weken, momenteel 29 en die moet volgens IMG naar 26 weken. Het IMG denkt uiteindelijk maximaal 1.200 meldingen per week aan te kunnen. Er worden proeven gedaan met een schade-app en geautomatiseerde schadeopname, maar dat is nog experimenteel.

Het aantal deskundige schadeexperts is de beperkende factor. Er zijn niet genoeg ervaren deskundigen. Dus moet het IMG er zuinig op zijn. Dat is lastig wanneer er kritiek op de deskundigen wordt geleverd. Minder deskundigen betekent een langere wachttijd. Het IMG hamert bij kritiek op de deskundigen dan ook vooral op hun onafhankelijkheid (en niet op de kwaliteit).

Vanaf 2019 handelt het IMG ook de meer ingewikkelde schades af. Hierdoor is het uitgekeerde schadebedrag fors gestegen, evenals het aantal bezwaren. De hoogte van het schadebedrag plus het aantal schades per (complexe) melding maken bezwaar maken logischer. Zelf heeft het IMG niet de indruk, dat de kwaliteit van de deskundigen is gedaald. Sinds de invoering van de Tijdelijke Wet Groningen kan ook bezwaar worden afgehandeld, zonder de Bezwaaradviescommissie in te schakelen.

Mogelijk is het aantal schademeldingen toegenomen, juist omdat de methode van het IMG werkt. Er wordt uitbetaald. Wat hangt het IMG dan nog boven het hoofd? In het effectgebied van “Huizinge” staan zo’n 287.000 huizen. Bewoners van (slechts) 100.000 huizen hebben één of meerdere keren schade gemeld.

Uit onderzoek is gebleken, dat de helft van die 287.000 huizen volgens de bewoners schade heeft opgelopen. En de helft van die mensen, die zegt schade te hebben, heeft dit nog nooit gemeld. Waarom, is niet bekend. Maar je hebt het dan wel over 70.000 (!) panden. Er zit dus mogelijk nog wat in het vat voor het IMG. Bewijsvermoeden moet rechtop blijven staan.

Het IMG krijg door alle schademeldingen veel gegevens binnen over de aard, de plaats en de hoogte van de schade. Aan de ene kant nuttige kennis. Er kan sneller een schade worden toegekend (of afgewezen). Maar je kunt je afvragen of de analyse van die gegevens bij het IMG mag liggen. Rondom de gasopslag bij Norg werden steeds meer claims afgewezen, omdat de deskundigen op een andere wijze naar bodemdaling zijn gaan kijken. IMG laat nu onderzoek doen naar de mogelijkheid van schade door bodemdaling daar. Waarom de deskundigen anders zijn gaan kijken, blijft onduidelijk. Gedupeerden moeten nu wel langer op een besluit wachten. Aan de rand van het effectgebied wordt relatief vaker schade geclaimd. Ook daar heeft het IMG vragen bij. Ook heeft het IMG vragen bij de schade aan mestkelders en aan monumenten.
Maar het mag natuurlijk nooit zo zijn, dat het IMG de gegevens gaat gebruiken om vraagtekens bij schademeldingen te zetten. Het bewijsvermoeden moet rechtop blijven staan. Onderzoek naar schadeoorzaken had allang moeten gebeuren. En onderzoek mag niet plaatsvinden, omdat er ergens veel, of dure schades gemeld worden.

Dit artikel verscheen eerder in de 15e GBB-krant.