Groningen al jaren in de problemen door falend beleid, het is tijd voor actie!

Meer informatie over de actie, zie onderaan deze pagina. Dit persbericht verstuurden we vandaag:

Al jarenlang wordt er bijna uitsluitend gepraat over, en heel soms met, de
gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Al meer dan tien jaar komen te pas en te onpas
allerlei bestuurders ‘helemaal’ vanuit de Randstad het ‘rampgebied’ bezoeken, om zo uit de
monden van de slachtoffers de ellendige aardbevingsverhalen te horen. Zo ook op donderdag 4
november. ‘Action, action, action’, demissionair minister president Rutte zei het al tijdens de
Klimaattop afgelopen maandag in Glasgow. Ook in Groningen is het nu eens tijd voor actie!

De vele aardbevingsverhalen zijn inmiddels wel bekend. En het is ook allang bekend wat er gedaan moet
worden, maar desondanks gaat er nog altijd veel mis: de bewoner staat niet centraal, de
versterkingsoperatie verloopt te traag en de schadeafhandeling richt zich te weinig op het ‘ontzorgen’
van bewoners met schade. De énige oplossing hiervoor is de menselijke maat en ruimhartigheid als
uitgangspunt! De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Gasberaad hebben hiertoe meermaals
adviezen verstrekt. Daarnaast liggen er adviezen en rapporten met eenzelfde soort strekking van o.a.
Staatstoezicht op de Mijnen, de Ombudsman, de Kinderombudsman en de Onafhankelijke Raadsman.
Dringende adviezen om snel en ruimhartig tot actie over te gaan!

De informateurs komen donderdag 4 november naar Groningen om te praten met gedupeerden. Die
zullen heus hun woordje kunnen doen. Maar het is eigenlijk al te laat om te praten; het is nu tijd voor
actie! De OnVeiligheidsRegio (OVR) en de GBB vragen daarom de gedupeerden in Groningen om
donderdag tussen 09.30 en 14.00 op het Martinikerkhof zich luid en duidelijk uit te spreken richting de
informateurs. Luid en duidelijk, zodat ze eindelijk gehoord zullen worden. Gedupeerden zijn tijdens de
actie in de gelegenheid om op video hun persoonlijke boodschap aan de informateurs duidelijk te maken.
Deze boodschappen worden verzameld en aan de informateurs overhandigd, zo weten we zeker dat zij
niet meer om de verhalen van de Groningers heen kunnen!

Informatie over de actie: