Groningen al jaren in de problemen door gaswinning én falend beleid

Negen jaar geleden, op 16 augustus 2012, beefde de aarde in en rond Huizinge in Groningen. Veel bewoners zijn sindsdien niet alleen de dupe geworden van de aardbevingen maar evenzeer van een volledig tekortschietend beleid om de problemen op te lossen. Al in februari 2013 achtte de toenmalige minister van Economische Zaken, Henk Kamp, het noodzakelijk om woningen te versterken. Na bijna 9 (!)  jaar is echter nog geen 8% van de 26.844 huizen in de versterkingsoperatie daadwerkelijk versterkt.

Landelijke verslapt de aandacht voor het probleem in Groningen. Kennelijk denkt men dat nu de gaskraan dichtgaat en de schadeafhandeling en versterking zijn ondergebracht bij het rijk, alles goed komt. Niets is minder waar. Daarom vraagt de Groninger Bodem Beweging (GBB), die opkomt voor de belangen van gedupeerde Groningers, landelijk aandacht voor de problematiek in Groningen. Dit doet zij middels een paginagrote advertentie in drie grote dagbladen (AD, Volkskrant, Trouw).

De problemen in Groningen duren onverminderd voort. Zo is volgens deskundigen het risico op zwaardere bevingen niet verdwenen, ook al gaat de gaskraan dicht. Het is daarom cruciaal dat zwakke huizen snel worden versterkt. De versterkingsoperatie komt echter niet op gang. De aanpak is ontzettend complex: de regie is over teveel partijen verdeeld. Ook wordt er te weinig bouwcapaciteit benut. Een groot aantal mensen zal in het huidige tempo van versterken 10 tot 20 jaar moeten wachten tot zij aan beurt is. Burgers en burgerbelangenorganisaties worden door de uitvoeringsinstanties slecht geïnformeerd en veelal genegeerd.

Het ‘wettelijk bewijsvermoeden’ is ingevoerd om de rechten van Groningers te versterken: alle schade waarvoor geen andere oorzaak kan worden vastgesteld, moet vergoed worden als zijnde aardbevingsschade. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vaardigt op dit moment echter richtlijnen uit die de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden beperkt. Een groeiend aantal bewoners – murw geworden – meldt schade niet meer.

Bewoners krijgen bij schadeafhandeling en versterking te maken met een reeks van professionals: schade-experts, zaakbegeleiders van het IMG, eventuele bezwaarcommissies, bewonersbegeleiders van het NCG, ingenieurs, bouwkundigen, projectleiders, externe adviseurs en tenslotte de aannemers bij schade en versterking. Veel bewoners worden psychisch zwaar belast en krijgen te maken met gezondheidsklachten, zo blijkt uit onderzoek. Er is momenteel geen structurele ondersteuning voor deze bewoners.

Groningers zijn door onverantwoorde gaswinning onder hun huizen en door een daaropvolgend falend overheidsbeleid tot slachtoffer gemaakt. Wij eisen daarom van het rijk volledige genoegdoening. Wij eisen dat er minder wordt gerekend en meer wordt gedaan om de problemen op te lossen. In deze tijd van krapte op de bouwmarkt, eisen we bovendien dat er voldoende bouwcapaciteit voor Groningen wordt gereserveerd. Ten slotte doen we een beroep op het kabinet: haal de hand van de knip en los het probleem snel op; net zo snel en royaal als de miljarden opbrengsten van de gaswinning zijn uitgegeven.

Klik hier om de advertentie te bekijken.