Wonen in Groningen veilig? Niet in tijden van corona!

Minister Eric Wiebes meldt op 31 maart in deze brief aan de Tweede Kamer goed nieuws: in Groningen is het veilig ondanks alle aardbevingen! Alle huizen voldoen nu namelijk aan de veiligheidsnorm. Maar heeft de minister gelijk?

In 2018 moesten er nog minimaal 1478 huizen versterkt worden, in 2019 nog 780, nu geen enkele meer. Het gaat om huizen die in de categorie ‘verhoogd risico’ vallen. De minister baseert zich op het HRA-model van de NAM.

Mensen zijn nu meer binnenshuis dan waar de HRA van uitgaat
In het HRA-model wordt onder meer het individuele risico van de inwoners van Groningen berekend. Daarbij wordt uitgegaan van verschillende typen gebouwen en er worden aannames gehanteerd over de aanwezigheid van personen in die gebouwen. Maar kloppen die aannames op dit moment nog wel? Scholen zijn leeg, kantoorgebouwen zijn leeg, sportgebouwen zijn leeg. Iedereen moet immers zo veel mogelijk binnenshuis blijven. Er is een andere werkelijkheid.

De HRA blijft onbetrouwbaar
In het verleden is meermalen gebleken dat de HRA niet betrouwbaar is. De GBB wees daar steeds op. Het is moeilijk te zeggen wat de invloed van corona precies betekent voor deze uitkomsten van het HRA. Het computermodel is ondoorzichtig, het is een blackbox. Maar één ding is volstrekt zeker:

Het is wezenlijk onveiliger binnenshuis in Groningen dan de minister op 31 maart zo geruststellend aan de Tweede Kamer schrijft.