Groninger Bodem Beweging eist na 5 jaar duidelijkheid van het OM

De Groninger Bodem Beweging (GBB) stond vandaag bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te Leeuwarden met leuzen als ‘OM: stem voor Groningen!’ en ‘OM: you can do it’ om het openbaar ministerie te bewegen tot het openbaar maken van zijn beslissing inzake de strafzaak tegen de NAM. De actie werd opgepikt door onze volksvertegenwoordiging. Er werden Kamervragen gesteld over dit onderwerp aan de ministers Grapperhaus (minister van Justitie en Veiligheid) en Wiebes (minister van Economische Zaken en Klimaat). Daarnaast zal de GBB binnenkort een procedure starten vanwege ‘fictieve vervolgingsweigering van het OM’.  

Actie, Kamervragen en juridische stappen: de GBB zet door 

Het OM wordt op meerdere vlakken aangespoord tot het maken van een beslissing: naast het voeren van de actie en bijkomende media-aandacht, zullen de raadslieden van de slachtoffers, mrs. G. Spong en E. van Reydt, een tweede beklagprocedure ex artikel 12 Sv. wegens de traagheid c.q. fictieve vervolgingsweigering van het OM starten. Ook dienden Tweede Kamerleden Sandra Beckerman en Michiel van Nispen (SP) Kamervragen in over het onderwerp, onder andere:  

“Hoe kan het dat het OM in september 2019 het onderzoek al had afgerond, maar dat een jaar later nog steeds geen conclusie is getrokken en de aangever (de GBB) hier nog niets over heeft gehoord ondanks herhaaldelijke verzoeken om geïnformeerd te worden over de voortgang en de resultaten van het onderzoek?” 

En  

“Welke stappen gaat u zetten om het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen?” 

OM als zwijgend instituut 

Zowel de actie als locatie was symbolisch. Met de actie beeldde de GBB het OM uit als zwijgend instituut. Drie vrijwilligers in toga hadden een mondkapje op met een afbeelding van een dichte ritssluiting over de letters van het OM. Bovendien zat iemand in een boevenpak in de (fictieve) gevangenis om de NAM achter tralies uit te beelden. De actie vond plaats bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te Leeuwarden. Dit omdat het hof in 2017 het OM had bevolen een strafrechtelijk onderzoek te starten.  

Achtergrond aangifte 

Op 11 september 2015 deed de GBB tezamen met 12 gedupeerde Groningers aangifte tegen de NAM. De reden was dat ondanks alle schade en bedreiging van de veiligheid door de aardbevingen, de NAM willens en wetens doorging met gas winnen. Na een aanvankelijke afwijzing door het OM om de NAM te vervolgen, werd het OM dit op 20 april 2017 alsnog bevolen door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit naar aanleiding van een door de GBB aangespannen artikel 12 Sv-procedure. In september 2019 liet het OM weten het strafrechtelijk onderzoek naar de NAM na tweeënhalf jaar afgerond te hebben. De NAM kreeg toen drie maanden de tijd om te reageren, terwijl de slachtoffers en haar raadslieden dat recht niet kregen. Vervolgens zou het OM zijn slotconclusie trekken. Ondertussen is het alweer een jaar later, maar heeft het OM nog steeds niets van zich laten horen.