Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie in beroep tegen gaswinningbesluit


Persbericht, 30 januari 2018

Groninger Bodem Beweging (GBB) en Milieudefensie dienen vandaag (woensdag 30 januari) hun beroepschrift in tegen het door minister Eric Wiebes opgestelde instemmingsbesluit voor de   gaswinning voor het jaar 2018/ 2019. Eerder dienden zij al een zienswijze in. Belangrijkste redenen zijn dat de leveringszekerheid voorrang heeft op de veiligheid van Groningers en dat er geen tijdspad voor de afbouw van gaswinning is. Daarom eisen de maatschappelijke organisaties dat de gaswinning uit het Groningen gasveld teruggaat naar 0 m3, en anders voorlopig vastgezet wordt op 12 miljard m3 per jaar.

Gevolgen van gaswinning onvoldoende belicht

Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie vinden dat de belangen van de Groningers onvoldoende in het besluit worden betrokken. Zo worden de gevolgen van de gaswinning voor Groningers onvoldoende belicht, terwijl het beleid om aan die gevolgen tegemoet te komen maar niet tot stand komt.

Kans op zware aardbeving stijgt

Ook staat de leveringszekerheid voorop en veiligheid van de Groningers is secundair. De kans op een zware beving is aanzienlijk, de seismische dreiging neemt namelijk toe ten opzichte van het gasjaar 2017-2018. Maar dat wordt door de minister niet meegewogen in zijn besluit.

Winningsbesluit heeft geen einddatum

Bovendien kondigde de minister vorig jaar het einde van de gaswinning aan in 2030, maar wordt er geen tijdspad om dat doel te bereiken beschreven in het besluit. Sterker nog: het winningsbesluit heeft zelfs geen einddatum. Dat vinden de maatschappelijke organisaties ontoelaatbaar.

Gaswinning sneller en rechtszekerder naar 0 m3

De minister passeert het advies van zijn eigen toezichthouder Staatstoezicht op de mijnen (SodM), eerst in 2013 en vervolgens vorig jaar na de zware beving van Zeerijp herhaald, om de winning terug te brengen naar 12 miljard kuub. Daarom vragen de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie de Raad van State het besluit te vernietigen. Ze eisen dat de gaswinning uit het Groningen veld teruggaat naar 0 m3, sneller en rechtszekerder dan nu het voornemen van het kabinet is en anders voorlopig vastgezet wordt op 12 miljard m3 per jaar.

Klik hier om het beroepschrift te lezen. {pdf}