Groninger Bodem Beweging naar rechter om Wob-verzoek

Persbericht 16 mei 2019

Op woensdag 15 mei stapten we naar de rechter, omdat we geen gehoor krijgen op een Wob-verzoek dat al meer dan een half jaar geleden is ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De termijn waarbinnen de stukken omtrent de HRA-methodiek opgestuurd hadden moeten worden is ruimschoots verstreken. De GBB heeft daarom zowel de minister van EZK als de NCG eind maart in gebreke gesteld. Omdat de informatie ook nu nog niet is geleverd, zijn we nu naar de rechter gestapt.

Dwangsom gevraagd bij niet leveren stukken binnen gesteld termijn
Omdat we vinden dat de informatie boven tafel moet komen, is de rechter gevraagd een termijn te stellen waarbinnen minister Wiebes en de NCG de informatie moeten leveren en een dwangsom op te leggen als zij daar niet aan voldoen. De stukken hadden van grote meerwaarde kunnen zijn bij de zitting van de Raad van State afgelopen 17 april as. over het gaswinningsbesluit. De GBB en andere partijen hebben een beroep ingesteld tegen het winningsbesluit van minister Wiebes. De toepassing van de HRA-methodiek is namelijk een onderdeel van dit besluit. Omdat de informatie niet op tijd is geleverd kan het nu geen rol meer spelen in het oordeel van de Raad. En dat is een gemiste kans voor Groningen.

Ernstige twijfels over HRA-methodiek reden Wob-verzoek
De GBB vroeg naast onderzoeksrapporten, ook andere schriftelijke stukken en de correspondentie daarover op bij de NCG en de Minister EZK. De reden was dat er bij menigeen, inclusief de GBB, ernstige twijfels waren ontstaan over de toepassing van de HRA-methodiek. Met deze methodiek worden de huizen geprioriteerd voor de versterkingsoperatie. In de praktijk was echter al aangetoond dat sommige huizen die veilig werden verklaard door deze methode, in werkelijkheid onveilig waren. En soms werd een huis veilig verklaard terwijl precies hetzelfde buurhuis volgens de HRA onveilig was. Door deze twijfels en vanwege de centrale rol die de HRA-methodiek heeft in de versterkingsoperatie, wil de GBB over alle mogelijke informatie beschikken, zodat de methodiek beter kan worden beoordeeld.

Word ook lid van de GBB en steun onze strijd tegen de onrechtvaardigheid!