GRONINGER BODEM BEWEGING VERSPREIDT JUBILEUMKRANT IN DEN HAAG!

Op 6 november bestaat de GBB 10 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt de jubileumkrant ook in Den Haag verspreid. De Eerste en Tweede Kamer, de ministerraad en de ambtenaren van de ministeries van EZK en BZK, de  krijgen de krant uitgereikt. Afgelopen week is de krant al huis aan huis verspreid in Den Haag, Voorburg, Leidschedam en Rijswijk.

De Groninger Bodem Beweging komt op voor de belangen van gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Op woensdag 6 november bestaat de GBB 10 jaar. Drie maal per jaar verspreidt de GBB een eigen krant in een oplage van 100.000 exemplaren in een groot deel van de provincie Groningen. Met artikelen, columns en interviews worden de ontwikkelingen en dilemma’s rondom het gaswinningsdossier in Groningen beschreven vanuit het perspectief van de bewoners in het gebied.  Pluis weet in elke editie de actuele situatie humoristisch maar feilloos te vatten in een cartoon op de voorpagina.

Ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan wordt de krant door vrijwilligers in een extra grote oplage van 200.000 stuks op 6 november ook in Den Haag en omstreken verspreid, tot op de stoep van onze volksvertegenwoordigers en de ministeries. De inwoners van Den Haag, Voorburg, Rijswijk en Leidschendam hebben hem al op de mat gekregen.

Om tien uur ‘s ochtends krijgen de Tweede Kamerleden van de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een stapel GBB kranten overhandigd om onder de Kamercollega’s te verdelen. De krant bevat nuttige input voor de zitting die ‘s middags plaatsvindt,waarbij de NAM gehoord wordt, en voor het debat met de ministers van EZK en BZK op donderdag 7 november over het gasdossier. Ook de ministerraad en de Eerste Kamer krijgen de krant.

s Ochtends krijgen de ambtenaren van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) een exemplaar uitgereikt. Deze beide ministeries bereiden het beleid voor Groningen voor en voeren het uit. Daarom moeten zij goed geïnformeerd zijn over de gaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan voor de Groningers.

De GBB-krant is ook digitaal te vinden op onze pagina ‘GBB-kranten‘!