Groninger Bodem Beweging wil hoe dan ook contra-expertise in schadeprotocol

(Het volgende interview stond afgelopen dinsdag 27 juni 2017 bij RTVNoord op de website.)

De Groninger Bodem Beweging heeft grote moeite met het ontbreken van de contra-expertise in het concept schadeprotocol van de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Dat brengt gedupeerden in het nadeel bij een eventuele gang naar een arbiter, bij onenigheid over een schadegeval.

‘Het maakt ons wantrouwig
Maar dat is volgens de Groninger Bodem Beweging nog onvoldoende garantie dat schade nu op een rechtvaardige manier wordt afgewikkeld.

‘Het maakt ons wantrouwig dat de mogelijkheid van contra-expertise uit het systeem is gehaald. Want waarom zou je die mogelijkheid niet open laten als het uitgangspunt is dat de schade rechtvaardig bepaald wordt, en je dus weinig klachten kunt verwachten? Als straks een arbiter een kwestie moet beoordelen kan hij alleen maar afgaan op het ene beschikbare schaderapport, dat ook nog eens door een heel team is samengesteld. Daar kun je als gedupeerde weinig tegenover stellen, zelfs als je zelf voor een paar duizend euro je eigen contra-expertise betaalt,’ zegt voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging.

Mensen met ervaring
Hij gaat ervan uit dat bij de nieuwe methode van schade-afhandeling de aanpak van Witteveen en Bos, het bureau dat nu door de NAM wordt ingehuurd, wordt losgelaten: ‘Dat gaat behalve om het uitsluiten van een contra-expertise ook om het feit dat er een heel team van deskundigen op verschillende vakgebieden wordt ingezet in plaats van mensen die echt ervaring hebben met aardbevingsschade, en met het ontkoppelen van de opname van de schade en de beoordeling of dat wel om aardbevingsschade gaat.’

Onmeetbare factoren
Hij vreest de schijnbaar objectieve toepassing van de grondsnelheid als maatstaf voor de vraag of de schade aan een aardbeving is toe te schrijven. Als die boven een bepaalde waarde is, wordt waarschijnlijk geacht dat een aardbeving oorzaak is van de schade.

‘Het probleem daarmee is dat je niet voor een dorp, en zelfs niet voor een straat dezelfde grondsnelheid kunt vaststellen. Er zijn allemaal onmeetbare factoren die dat beïnvloeden. En wat doen ze als een huis bijvoorbeeld drie keer is getroffen door een aardbeving die onder de drempelwaarde blijft?’

‘Volgens welke richtlijnen werken de experts?’
De GBB is ook ongelukkig dat er nog altijd geen handboek ligt met de criteria van schadebeoordeling. Van der Knoop: ‘Hoe kunnen we nou akkoord gaan met een protocol als we niet weten volgens welke richtlijnen de experts te werk gaan? We weten nu niet waar we ‘ja’ tegen zeggen.’

‘Liever een goed protocol’
Al met al is er volgens Van der Knoop nog erg veel onduidelijk in het nieuwe schadeprotocol. ‘De deadline van 1 juli wordt vast niet gehaald. Dat geeft ook niet want we hebben liever een goed protocol. We komen steeds een stapje verder. We hebben van Alders de toezegging dat er tenslotte een aanpak moet komen waar we allemaal onze handtekening onder kunnen zetten.’

Ook de Bestuurlijke Stuurgroep, met daarin onder meer burgemeesters en provinciebestuur heeft woensdagmiddeg overleg met NCG Hans Alders.