Groninger Bodem Beweging

De Groninger Bodem Beweging is opgericht op 6 november 2009 met als doel het opkomen voor de belangen van leden die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) ontstaan door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld.

Sinds de oprichting van de GBB is het aantal aardbevingen sterk toegenomen, met als hoogte-, (of dieptepunt) de beving van 15 augustus 2012 in Huizinge, en de beving van 30 september 2014 in Ten Boer die tot in de stad Groningen gevoeld werd. De complexiteit van de problematiek, en het aantal getroffen inwoners van Groningen, is daardoor in de jaren 2010 tot met 2014 explosief toegenomen.

Door deze ontwikkelingen is de GBB zich meer gaan richten op de veiligheid van de inwoners, al is de schadeafhandeling onverminderd belangrijk gebleven. Een tweede verschuiving door de actuele ontwikkelingen betreft de doelgroep. Deze is inmiddels uitgebreid van mensen met daadwerkelijke schade, naar alle Groningers en we willen heel Nederland bereiken via de pers en media. Zelfs tot ver over de Nederlandse grenzen komt de Groninger Bodem Beweging in het nieuws om de problematiek onder de aandacht te brengen!