Groninger huizen massaal onveilig! Versteviging verloopt te traag.

Gaswinning moet via 12 miljard kuub naar nul.
Vervolg NAM strafrechtelijk!

Dhr. Alders verstevigt niet voor de lol. Het kost namelijk nogal wat. Maar hij moet het nu massaal wel doen. In een eerste serie  moeten er namelijk al bijna 1500 huizen verstevigd worden. En het worden er dus veel meer. Zie het RTVNoord artikel: Kleine 1.500 woningen in aardbevingsgebied moeten versterkt worden

“Geen acute situaties” zijn er volgens dhr Alders. Tenzij er natuurlijk gedonder komt in de vorm van een flinke beving. De vraag  is niet of deze grote klap komt, maar wanneer deze komt. En dan is het ineens wel acuut! Immers, de huizen worden niet voor de flauwe kul massaal verstevigd! Niettijdig verstevigd is onveilig.

Dhr. Alders, het verstevigen en de gaswinning.

Ook dhr. Alders moet kleur gaan bekennen. Hij, als representant van onze overheid, redt het niet om op tijd onze huizen enigszins te versterken. Dhr. Alders hield zich tot nu toe, als ambtenaar EZ en Nationaal Coördinator Groningen, altijd afzijdig m.b.t de hoogte van de gaswinning. Hij wilde formeel geen partij daarbij zijn en zijn onafhankelijke positie bewaren. De GBB had daar begrip voor.

Dhr. Alders  weet echter als geen ander dat die verstevigingsoperatie beslist niet binnen 5 jaar gaat lukken, zoals minister Kamp in de Tweede Kamer toezegde. Het kost minimaal meer dan 10 jaar terwijl het pompen van gas gewoon doorgaat en de bevingen daardoor ook doorgaan en heviger zullen worden, volgens de deskundologen. Het is als dweilen met de kraan open!

Dhr. Alders moet nu ook kleur bekennen. Hij zou vanuit zijn positie dienen te zeggen: “de overheid heeft het in nauwe samenwerking met de NAM verprutst in dit gebied. Daarom moet er nu massaal verstevigd worden. Maar het gaat niet lukken. Laat staan binnen een redelijke termijn. De gaswinning moet daarom acuut vergaand naar beneden om seismische rust te krijgen om eerst de verstevigingsoperatie te kunnen doen.”
Het zou zijn zeggingkracht en geloofwaardigheid zeker geen kwaad doen.

Standpunt GBB

Veilig wonen in dit gebied is nu en in de toekomst niet gegarandeerd op het zelfde niveau als geldt voor de rest van Nederland. De gaswinning moet daarom via 12 miljard kuub snel terug naar NUL!

Wat doet de NAM?

En de NAM? Wat doet de NAM? Deze Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming (volgens minister Kamp in de 2e Kamer) kwam eerder met een onderzoek op de proppen dat er rond de 100 huizen verstevigd zouden moeten worden. Hoe opmerkelijk. Het was slechts een statistische berekening, volgens de NAM. Maar wel gewoon je winningsplan mede op basis van die statistiek baseren. En vooral willen doorpompen en maar doorpompen en beslist niet op een minimum niveau. Dat alles natuurlijk onder het motto: de veiligheid van de burgers gaat de NAM boven alles.
Nu is echter weer overduidelijk geworden, dat die veiligheid ook op langere termijn niet gerealiseerd gaat worden. Maar de NAM pompt willens en wetens gewoon door. NAM stop met die waanzin!

Strafaangifte contra NAM

De GBB heeft een strafaangifte gedaan contra de NAM. Dit vanwege het willens en wetens in levensgevaar brengen van de bewoners in Groningen. Deze aangifte heeft niets aan actualiteit verloren. Integendeel.
Het Gerechtshof in Leeuwarden buigt zich nu over het al dan niet strafrechtelijk vervolgen van de NAM. De GBB zal volhardend zijn en niet twijfelen om desnoods naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te gaan.

Dick Kleijer
Secretaris GBB