Groningers hebben geen vertrouwen in hun versterking

Vandaag zijn er twee rapporten uitgebracht door Gronings Perspectief. Lees hier hier en hier de persberichten. De belangrijkste uitkomsten:

In het rapport ‘De sociale impact van gaswinning(klik op de link voor het rapport) wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, risicopercepties, vertrouwen en gezondheid sinds 2016. Ook zijn bewoners bevraagd naar hun percepties en verwachtingen omtrent de versterkingsoperatie.

De belangrijkste inzichten uit dit rapport zijn:

  • Bewoners met meervoudige aardbevingsschade scoren sinds 2016 doorlopend lager op ervaren veiligheid, vertrouwen in instanties en gezondheid dan bewoners zonder schade. Het afgelopen jaar is er wel een lichte stijging in de gezondheid van deze bewoners.
  • Veel bewoners met meervoudige schade denken zelf dat hun woning versterkt moet worden. Ze verwachten echter niet dat dit ook gaat gebeuren.
  • Gronings Perspectief adviseert om in beleid en uitvoering rekening te houden met de kwetsbaarheid van een deel van de bewoners met veel schade. Tevens om in de versterkingsoperatie rekening te houden met:

– Behoeftes van bewoners en hun zorgen over veiligheid

– De impact van versterking op de sociale samenhang van dorpen en buurten

GBB:

 “Uit het onderzoek ‘De sociale impact van gaswinning’ van Gronings Perspectief komt weer duidelijk naar voren dat er meer rekening met de bewoner moet worden gehouden. Daarom is het zo belangrijk dat de NCG zo snel mogelijk het loket ‘Opname op verzoek’ opent. En dat eigenaren snel ingelicht worden over hoe het ervoor staat met hun versterkingsplan. Transparantie en de bewoner voorop.”

De maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd (klik op de link voor het rapport) geeft resultaten weer van een vragenlijst die binnen 48 uur na de beving is verstuurd aan deelnemers van het Groninger Panel. Hierover verscheen eerder een korte notitie. Het huidige rapport biedt diepgaandere inzichten. Er wordt ingegaan op de mate waarin de aardbeving is gevoeld door respondenten en de impact op emoties,  gevoelens van veiligheid, risicoperceptie en genomen actie. Ook worden behoeftes van bewoners en verwachtingen ten aanzien van instanties naar aanleiding van de aardbeving gerapporteerd.

De belangrijkste inzichten uit dit rapport zijn:

  • De aardbeving doet veiligheidsgevoelens sterk afnemen. Er is ook economische onveiligheid: zorgen over de financiële consequenties van terugkerende schade aan huizen.
  • Wanhoop neemt toe: ondanks het terugdraaien van de gaswinning is duidelijk dat er grotere aardbevingen kunnen komen.
  • Er is wantrouwen jegens de overheid: men denkt dat deze traineert in plaats van problemen oplost.
  • Gronings Perspectief adviseert om direct na een aardbeving bewoners te voorzien van duidelijke informatie over de aardbeving, hen een ontmoetingsplek te bieden waar ze ervaringen kunnen delen en snelle inspecties uit te voeren die bepalen of hun huis nog wel veilig is.

GBB:

“Uit het onderzoek ‘De maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd’ van Gronings Perspectief blijkt dat bewoners het gevoel hebben dat de overheid expres zaken vertraagd en moeilijk maakt. De GBB denkt dan direct aan het wetsontwerp versterking Groningen: die zal, zoals nu opgesteld, voor nog meer vertraging van de versterkingsoperatie zorgen en voor nog meer onduidelijkheid. Het maakt het er absoluut niet overzichtelijker of duidelijker op. Bovendien komen schade en versterking straks onder twee verschillende ministeries te vallen bij twee verschillende organisaties. Maar die zaken zijn voor Groningers helemaal niet gescheiden. Je wacht tenslotte met schadeherstel op duidelijkheid over de versterking. Daarnaast zal de complexe aansturing een soepele afwikkeling ernstig en nodeloos belemmeren. Daarom is het zo belangrijk dat schadeafhandeling en versterking geregeld worden onder de regie van één uitvoeringsorganisatie: IMG.”