Groningers naar Klimaatmars op 10 maart

De strijd vóór het klimaat is de strijd tégen de gasellende in Groningen. Loop daarom de Klimaatmars samen met GBB op 10 maart!

Groningers Klimaatmars

Op zondag 10 maart organiseren Milieudefensie, FNV en andere maatschappelijke organisaties een mars in Amsterdam voor eerlijk klimaatbeleid. Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor het klimaatprobleem en niet langer de grote vervuilers de hand boven het hoofd houden. De organisatoren roepen iedereen die zich zorgen maakt op om mee te lopen. “Genoeg getreuzeld, zegt Milieudefensie. “Wij willen een veilige toekomst voor ons en onze kinderen.”

Waarom gaan we de straat op?

  • Voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten
  • Voor ‘de vervuiler betaalt’
  • Voor een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont
  • Voor een toekomst met echte, groene banen

Er is veel gepraat de afgelopen jaren over de klimaatverandering. Er waren onderhandelingen voor een Klimaatakkoord, twee keer gaf de rechter Urgenda gelijk dat de regering zich moest houden aan de klimaatbeloften. Er volgden vooral sussende woorden en weinig daden. Milieu- en jongerenorganisaties en de vakbeweging stapten uit onvrede hierover uit het Klimaatakkoord, de klimaatdoelen voor 2020 worden niet gehaald.

Wegkijkende ministers, het is een bekend verhaal in de Noordelijke provincies. Voorlopig wordt er nog steeds gas gewonnen en is het eindeloos wachten op afhandeling van schade. “Onder het bewind van Rutte is er een potje gemaakt van onze energievoorziening. We hebben genoeg geduld gehad, er is actie nodig,” stelt Milieudefensie over de aanleiding voor de Klimaatmars. Jongeren, gezinnen, werknemers, boeren en kleine ondernemers, de roep om klimaatactie wordt breed gedragen. Overal ter wereld gaan mensen de straat op om hun leiders wakker te schudden. Ook in Nederland zijn er genoeg maatregelen te nemen om de CO2 uitstoot te verminderen, maar het lukt alleen als het eerlijk gebeurt, stellen de organisatoren van de mars. Grote bedrijven moeten veel meer gaan bijdragen in de omschakeling naar duurzaam.

Provinciale verkiezingen 20 maart

Klimaat is een belangrijk thema bij de Provinciale verkiezingen op 20 maart. De organisaties achter de Klimaatmars roepen iedereen op om in aanloop naar die verkiezingen hun stem te laten horen. “Samen kunnen we de politiek tot eerlijke oplossingen dwingen. Blijf niet aan de kant staan, loop met zoveel mogelijk familie en vrienden mee op 10 maart.”

Meelopen? Bit.ly/Klimaatmars 
Meehelpen? Www.maakdeklimaatmarsgroot.nl

Waarom steunt de GBB de Klimaatmars? 

De GBB wil de toekomst van Groningers veiligstellen. Dit willen we bereiken door de gaswinning naar nul te brengen en de schades ruimhartig te compenseren. In het veiligstellen van de toekomst komt algauw het klimaat om de hoek kijken. Daarom steunen wij de Klimaatmars.

Eerlijk verdelen van lusten en lasten

Een eerlijk klimaatbeleid gaat over vermindering van de CO2 uitstoot, terugdringen van fossiele brandstoffen als energiebron en een eerlijke verdeling van lusten en lasten. In Groningen hebben we dagelijks te maken met de gevolgen van de winning van de fossiele brandstof aardgas. De lusten zijn voor Shell-Exxon en de Nederlandse staat, de lasten voor de Groningers. Wíj kampen met onveiligheid, met schade aan onze huizen en bedrijfsgebouwen, met psychische spanningen, met onverkoopbare huizen en met onzekerheid over de versterking van onze huizen. De strijd voor een eerlijker klimaatbeleid is dus óók de strijd tegen de gaswinning in Groningen en vóór een rechtvaardige en ruimhartige vergoeding van de gasellende.

Actuele informatie over samen reizen vanuit Groningen vind je hier: bit.ly/groningersreizensamen