Het gasbesluit van Kamp

De GBB spreekt in: Groningen verliest, als de NAM zo blijft winnen!

 

Minister Kamp moet begin juli wederom een gaswinningsbesluit nemen. De inzet van de NAM is een nieuw winningsplan. Hierin trekt de NAM zich weinig aan van alle problemen in Groningen en stelt voor er weer een schepje bovenop te doen: van 27 miljard kuub naar 33 miljard kuub gas. Dit kan perfect volgens haar eigen risicoanalyse. De NAM stapt hierbij over alle onzekerheden heen en bovendien over de ellende die alle schade voor de bewoners met zich meebrengt. Het enige criterium voor de NAM lijkt te zijn: de kans op doden. Een wel erg ‘ver-engt’ veiligheidsbegrip.

In het plaatje hieronder het besluitvormingspad van de minister.

 

In de maand mei mag een aantal partijen advies aan de minister uitbrengen. De GBB behoort daar vreemd genoeg niet toe (als er een partij belanghebbende is, dan is het de GBB); wel de provincie en de gemeenten. Hierop besloot de GBB bij deze partijen haar standpunt kenbaar te maken door bij de provincie en een aantal aardbevingsgemeenten bij de bespreking van het winningsplan aldaar in te spreken.

De bestuurders van Provincie en 11 aardbevingsgemeenten zijn het inmiddels eens geworden over een advies aan minister Kamp. Het advies sluit perfect aan bij de lijn die de GBB al jaren volgt. De consequente opstelling en touwtrekkerij van de GBB gedurende de laatste 6 jaar, zullen hieraan hebben bijgedragen.

Hieronder kun je doorklikken naar achtereenvolgens:

De inspreektekst van Derwin Schorren, lid van het GBB bestuur bij de Provinciale Staten. {pdf}

De video van deze eerste inspreeksessie van Derwin {Link naar YouTube}

De tweede inspreektekst van Derwin bij de tweede behandeling door de Provinciale Staten. {pdf}