Het is zeven keer C schade geworden!

(Schade taxateur houdt al rekening met contra-expertise.)

Bij de eerste melding van de schade door gaswinning had ik nog een soort schaamtegevoel: Mijn gebouwen konden toch niet zo maar stuk zijn! En vol vertrouwen in zijn deskundigheid liet ik het opnemen van de schade over aan de expert van het CVW. Het was begin 2015 en ik dacht nog, dat het CVW er was om mij te helpen.

Duidelijk legde de expert uit, vanwaar de trillingsgolven waren gekomen, waar ze op het huis gebotst waren, hoe ze het dak van een bijgebouw zo heen en weer geschud hadden, zodat de ene lange zijmuur over de hele lengte was gebarsten.

Waar de golven het huis geraakt hadden, vonden we scheuren in de buitenmuren, binnen overal scheurtjes, vooral om kozijnen. Een scheur in de vloer, evenwijdig aan de gebarsten muur van het bijgebouw kon niet van de “aardbeving” komen, want scheuren in vloeren was altijd zetting. Zei de expert, want dat stond in zijn handboek. Na inspectie van die ene scheur hebben we de vloer maar niet verder bekeken, ik geneerde me voor de toestand van mijn gebouw.

Bij contra-expertise vond de contra-expert dit toch op zijn minst een B-schade. Omdat ik veel meer scheuren in de vloer had aangetroffen, en ik bij het schilderen van het houtwerk van mijn huis ook in de buitenmuur meer scheuren aantrof, staande op de ladder, besloot ik toch weer een nieuwe melding te doen.

Vol goede moed mailde ik het CVW. Want de schade aan mijn woning was al erkend als schade door de gaswinning (nou ja, het CVW noemde het trillingsschade….). Razendsnel antwoord, binnen een week had ik een afspraak met een taxateur. Aardige man, had ook nog nooit voor de NAM gewerkt.

Enthousiast sleepte ik een ladder naar het huis, de scheuren zaten op drie meter en hoger. Maar de expert mocht van de NAM niet op een ladder klimmen, veel te gevaarlijk. Vanaf de grond deed hij zijn onderzoek. De scheuren in de vloer van het bijgebouw markeerde hij fraai met rode en gele pijlen. Alle scheuren lopen evenwijdig aan de lengtemuren. Een dwarsmuur is tot borsthoogte losgekomen van de gescheurde buitenmuur en een grote. trapgewijze scheur  is zichtbaar.

“Dat wordt weer de contra-expert, mijnheer!” wist de CVW-expert toen al te vertellen. Volgens het NAM-handboek voor de CVW-expert is er een bodemverzakking van twee centimeter over 900 meter lengte aanvaardbaar, dus is dit zettingschade. Zoiets mompelde hij tenminste, ik volgde het verhaal niet zo goed, want mijn mond was wagenwijd opengevallen.

Twee dagen later is er al een rapport. Alle scheuren en alle barsten zijn ontstaan door lateischade, instabiele lateiconstructie, verzakking van de fundering, spanning in het metselwerk, zetting van het zandbed en werking van de achterliggende structuur. Vooral deze laatste geeft de expertise van deze mijnheer aan: de achterliggende structuur is de muur, die door aardbevingen over de hele lengte van twaalf meter is gescheurd. Door aardbeving veroorzaakte én erkende schade. Maar de scheuren zijn natuurlijk niet door de gevolgen van de gaswinning gekomen. Het is zeven keer C en zoals de expert dat al goed zag: dat wordt weer contra-expertise!

Henk, lid GBB.