Het Kamerdebat over de mijnbouw op 15 februari 2017

Reactie Groninger Bodem Beweging
De aanloop naar het Kamerdebat afgelopen woensdag (15 feb. 2017) was hoopgevend. De aandacht in de media voor de problemen in Groningen was nog nooit zo groot geweest.
Kortom, zo was het gevoel, als het nu niet lukt een forse stap voorwaarts te zetten, dan lukt het nooit.
Lees hier de reactie van het bestuur GBB over dit Kamerdebat. {pdf}