Hoe zat het ook weer met de veiligheid boven het Groninger gasveld? Zo, dus!

Je bent weer volledig bij de les als je dit artikel leest van twee hoogleraren en een directielid van een ingenieursbureau. Wil je echter doorgaan met je in slaap te laten sussen door Kamp, de NAM, commissie Meijdam en Alders lees dit artikel dan beslist niet! Om even uit te proberen enkele kernzinnen van  het artikel met zaken die we eigenlijk wel weten, maar waarvan het zo fijn is om ze even te vergeten.

“De recente roductieverlaging leidt niet tot minder aardbevingen. Officieel betekent dit dat men voorlopig enkele aardbevingsdoden per jaar aanvaardbaar vindt, evenals de voortgaande schade aan vele duizenden woningen. Grootscheepse gebouwenversteviging vormt slechts een naijlende deeloplossing.”

“In de besluitvorming over de gaswinning in Groningen staat niet de veiligheid van de bevolking voorop, maar de energievoorziening van Nederland en zijn buurlanden.”

“Wáár elders mag een mijnbouwbedrijf zo lang zo veel schade veroorzaken? Rechtvaardigt de gaswinning dat de bevolking moet leven met voortdurende zorgen over fundamentele
omgevingsrisico’s?”

Lees het artikel hier! {pdf}