Hoorzitting TK Gaswinning Groningen 18 januari 2016

Waarom het naar 12 miljard m3 moet! Lees de volledige, maar beknopte spreektekst, van de voormalig inspecteur-generaal op 18januari over het winningsbesluit van 27 miljard.

Spreektekst Jan de Jong (voormalig Inspecteur-generaal SodM)

 • Er zijn 3 jaar verstreken sinds SodM haar eerste advies over Groningen gaf. We zijn nu ruim 6 meter dossier, 1000 Kamervragen, 55.000 schademeldingen, ruim 350 aardbevingen en 23 versterkte huizen verder;
 • De complexiteit is exponentieel toegenomen, niet alleen technisch maar ook bestuurlijk;
 • Het lijkt alsof er over geen enkel onderwerp consensus bestaat;
 • Gelukkig is er een hele recente uitspraak van de Raad van State waarin een aantal zaken keurig op een rijtje is gezet;
 • De primaire oorzaak voor geïnduceerde bevingen is compactie: meer gas, meer compactie, meer aardbevingen, zo simpel is het;
 • Een contribuerende factor is de productiesnelheid. Hoe hoger de snelheid, des te meer aardbevingen;
 • Het stop zetten van de productie in Loppersum heeft bewezen dat het verlagen van de productiesnelheid leidt tot een lagere compactiesnelheid en minder aardbevingen en wel binnen een paar maanden;
 • De Raad van State stelt dat uit de stukken kan worden afgeleid dat in de kern van het Groningen veld een plaatsgebonden risico optreedt dat thans hoger ligt dan 10 tot de macht -4. Ter zitting is van de kant van de Minister bevestigd dat op verschillende plekken in het Groninger veld een hoger plaatsgebonden risico optreedt;
 • Dit risico kan worden verlaagd door het terugschroeven van de productie en/of het versterken van de huizen en gebouwen;
 • Volgens alle partijen neemt ook bij een productie van 27 mrd m3 de seismiciteit nog steeds toe;
 • De Raad van State merkt op dat uit de rapporten in ieder geval niet blijkt, zoals de minister ondermeer betoogt, een jaarlijkse fluctuatie van de gewonnen hoeveelheid gas als zodanig een negatief effect op de seismische dreiging heeft;
 • De inzet van de stikstofinstallaties was in 2015 slechts 34 %, terwijl 85% ingezet zou kunnen worden;
 • In 2015 zouden 3000 huizen worden versterkt. Er is daar nog geen 10 % van gerealiseerd;
 • Dus lijkt het meest effectieve middel om het veiligheidsrisico van de Groningers nu te reduceren het zoveel mogelijk terug brengen van de productie en het optimaal inzetten van de stikstofinstallaties.