IEDEREEN BEDANKT!

Dinsdagavond, 7 februari 2017, was een historische avond met een grootse fakkeloptocht. De geest is uit de fles en Nederland weet nu: er is  iets recht te zetten!

Allereerst wil het bestuur van de Groninger Bodem Beweging  alle 5000 demonstranten bedanken voor het signaal dat de leus ‘’Onze Toekomst! Gas Terug!” massale steun heeft bij de Groningers.

Dankzij de hulp van vele vrijwilligers is de tocht  een groot succes geworden. Daarvoor onze grote dank! In het bijzonder wil het bestuur van de GBB bedanken:

  • Freek de Jonge voor zijn enthousiasmerende  inzet;
  • De burgemeesters, wethouders en raadsleden die meeliepen in de tocht;
  • De commissaris van de Koning van Groningen;
  • De besturen van de Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en Hanze Hogeschool die meeliepen;
  • De gemeente Groningen voor de goede samenwerking;
  • Alle muzikanten, inclusief fanfarecorps Concordia uit Middelstum voor hun muzikale bijdrage.

En tot slot nogmaals een diepe buiging voor de  meer dan  5.000 burgers die deze tocht tot zo’n historische manifestatie hebben gemaakt!