Impact gaswinningsproblematiek op Groningers onverminderd groot

De impact van de gaswinningsproblematiek is nog onverminderd groot, zo blijkt uit het nieuwste rapport van Gronings Perspectief. Dit is ook wat de GBB herkent. Nog steeds trekken schade aan huizen, de versterkingsoperatie en een stelsel van regelingen een zware wissel op de levens van gedupeerde bewoners in Groningen. Schade aan huizen en rompslomp rondom schade en versterking, hebben duidelijk effect op de fysieke en geestelijke gezondheid van bewoners in het bevingsgebied, hun vertrouwen in overheden en instanties, hun kijk op de leefbaarheid van hun dorp en regio en hun toekomstverwachtingen. De problematiek in 2021 en 2022 speelt al langer. Deels is deze verergerd in vergelijking met eerdere jaren.

De onderzoekers van Gronings Perspectief hebben in 2021 en 2022 68 interviews afgenomen bij bewoners en professionals en vier vragenlijstmetingen uitgezet onder een panel van Groningers. Professionals die met bewoners werken rondom de versterking van huizen, herkennen de problemen die bewoners schetsen. Zij geven aan dat het ook hen raakt en ervaren de positie tussen bewoners en eigen organisatie als ingewikkeld. Hun ruimte om oplossingen te bieden is beperkt.

Je leest hier het rapport van Gronings Perspectief.