Impressie 100% energieneutraal huis Stedum op You Tube!

Een korte impressie van het proces in Stedum op You Tube.  In de afgelopen 3 weken is een bestaande woning in Stedum, gemeente Loppersum, voor €30.000,- energieneutraal gemaakt door Urgenda en partners. GBB leden Lorette en Owen vertellen over het proces van de afgelopen weken: wat ging goed en wat ging minder goed? Is de weg naar een 0 op de energierekening een begaanbare weg of erg ingewikkeld? En wat kost dat allemaal?