Informatieavonden van RIG voor bewoners

Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) organiseert regelmatig themavonden over de ontwikkelingen rond gaswinning en de aardbevingen voor bewoners in de regio. Op de website van RIG staan de data.