Is de Nationaal Coördinator Groningen “a puppet on a NAM string?”

Wie betaalt, bepaalt! Blijft het zo cynisch?
De invloed van de NAM op het meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) doet zich flink gelden. De GBB vindt het opvallend dat een partij die de veroorzaker is van de negatieve gevolgen van de mijnbouw,nog een veel te grote invloed wordt gegund.

De Overheidsdienst Groningen wordt gevormd door de landelijke overheid, provinciale overheid en lokale overheden. De NCG geeft leiding aan het geheel namens de overheden. Operationeel gezien klopt dat. Inhoudelijk gezien ligt dat denkelijk enigszins genuanceerder als je naar dit meerjarenprogramma kijkt.

Lees daarvoor het artikel. {pdf}