Is er al wat verbeterd met de schade afhandeling sinds eind april 2015?

Of is het nog een “PUINBAK”?, zoals de hoogleraar privaatrecht Dunné het beeldend uitdrukte in de NRC van eind april 2015. Op 2 maart 2016 wordt in de Tweede Kamer weer over mijnbouw gesproken. Lees waarom omkering van de bewijslast zin heeft. En wat de hoogleraar privaatrecht  Dunné een jaar terug oordeelde over de schade afhandeling door de NAM. Niets verloren aan actualiteit.

 

Het is de GBB bekend, dat de NAM op dit moment heeft nagelaten om voor meer dan 1500 gedane contra-expertises vervolgafspraken te maken voor overleg. Men laat schadelijders gewoon in het ongewisse. Het etiket  “PUINBAK” is helaas nog steeds van toepassing.

Lees het nog steeds actuele artikel uit 2015 in de NRC: ‘De schadeafhandeling bij NAM is nu een puinbak’