Jaarverslag IMG eenzijdig en feitelijk onjuist

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vergelijkt zich in het jaarverslag over 2021 met de NAM. Dat is best opmerkelijk. De NAM staat immers slecht bekend in Groningen. Waarom zou iemand zich met de NAM willen vergelijken? De GBB ging op onderzoek uit!
(IMG, dossier 1)

Onjuiste cijfers
Borstklopperij blijkt de drijfveer te zijn. Zowel in het jaarverslag (pagina 5) als in het bijbehorende nieuwsbericht laat het IMG zich erop voorstaan dat het ruimhartiger fysieke schade vergoedt dan de NAM dat deed. Gemiddeld 8.825 euro bij het IMG, tegenover 6.220 euro bij de NAM, aldus het IMG.
Maar kloppen die getallen wel?

Uit de eigen jaarverslagen van voorloper TCMG en later het IMG zijn de volgende cijfers af te leiden:

afgehandelde schademeldingen uitgekeerd bedrag in euro’s
2018 TCMG 3.665 7.709.565
2019 TCMG 24.191 139.523.543
2020 IMG 37.111 318.079.890
2021 IMG 43.106 310.055.648
  totaal  108.073 775.368.646

Wanneer we de totalen op elkaar delen komen we uit op 7.175 euro. Een heel stuk lager dus dan de 8.825 euro waarop het IMG prat gaat! Bovendien bevatten de uitgekeerde bedragen vergoedingen voor kosten en wettelijke rente, die het IMG uitbetaald op grond van de TwG (Tijdelijke wet Groningen). De NAM hoefde die niet te betalen. Dus om de vergelijking eerlijk te maken moeten die bedragen er nog af. Het gecorrigeerde gemiddelde is 6.637 euro. Het IMG vermeldt dus een onjuist bedrag.

Appels en peren
Los ervan dat de bedragen die het IMG vermeldt niet juist zijn, is de vergelijking onterecht. Het IMG vergelijkt appels met peren. De schades zijn immers nooit dezelfde schades. De bekendheid en de mogelijkheid dat het mijnbouwschade kan zijn is in de tijd veranderd. Net zoals de mogelijkheden dit vergoed te krijgen. En de regels waarmee schademeldingen worden beoordeeld zijn veranderd. Verder zijn er natuurlijk prijsstijgingen geweest. Enzovoort, enzovoort.
De vergelijking is volstrekt misplaatst.

Ontbrekende cijfers
De GBB hoort van haar leden dat ze steeds vaker zienswijzen en bezwaren (bij het IMG) en beroepen (bij de rechtbank) moeten indienen om mijnbouwschade vergoed te krijgen. Zeker na de inperking van het wettelijk bewijsvermoeden per 1 juli 2021 gebeurt dit steeds meer. Maar hoeveel zienswijzen zijn er in 2021 ingediend? Het jaarverslag geeft hierop geen antwoord, de zienswijzen worden erin doodgezwegen. Hoeveel beroepen zijn er in 2021 ingediend? Het jaarverslag biedt ook hier geen antwoord. Onder het hoofdstukje Bezwaar en beroep (5.1) wordt alleen iets verteld over de afloop van beroepen die al in 2020 zijn ingediend.

De GBB heeft daarom zelf geprobeerd betere gegevens te verzamelen.
Voor 2018 bleek dit niet mogelijk door de ontbrekende rapportage over 2018 van de TCMG, ook is het aantal beroepen in 2021 noodzakelijkerwijs ingeschat. En over het aantal zienswijzen rapporteert het IMG niet. We zien echter een duidelijke, negatieve, trend.

aantal besluiten % afwijzingen % bezwaren % beroepen
2019 TCMG 24.191 5,0 2,4 0,0
2020 IMG 37.111 8,2 5,3 0,3
2021 IMG 43.106 12,1 5,7 0,4

Onjuist beeld
Door de nodige – negatieve – gegevens welbewust weg te laten in het jaarverslag, zich wel te laten voorstaan op een zogenaamd royale vergoeding (wat feitelijk onjuist is), en door veel aandacht te besteden aan – positieve – cijfers rond klanttevredenheidsonderzoek (waar de respons overigens maar 32% is in 2021) wil het IMG een positief beeld van zichzelf creëren. Dat is echter niet het werkelijke beeld.

De GBB vindt het zeer spijtig dat het IMG ervoor kiest zo eenzijdig en feitelijk onjuist over de fysieke schadeafhandeling te rapporteren.

Verantwoording
Zie (hier) voor het jaarverslag 2021 van het IMG, en (hier) voor het nieuwsbericht van 15 maart 2022. De GBB heeft op 27 maart 2022 vragen gesteld. Pas na meermaals aandringen kwam er een reactie, op 6 juli 2022. Daarin bleven echter, ondanks de ruime tijd die het IMG voor het beantwoorden had uitgetrokken, veel vragen onbeantwoord. Klik (hier) voor de vragen van de GBB aan het IMG en klik (hier) voor de reactie van het IMG.