John Lanting (Schokkend Groningen) wel vervolgen en de NAM niet. Meet Justitie met twee maten?

Vijftigduizend maal een overtreding versus 1 maal. Ra, ra, wie wordt er vervolgd? Lijkt een simpele keuze. Maar het dreigt anders te gaan; degene die 1x een overtreding heeft begaan wordt mogelijk wel vervolgd. De politie, in opdracht van Justitie, spant zich in om hem te vervolgen. Dit naar aanleiding van een aangifte van degene die minstens 50.000 x een overtreding op de kerfstok heeft staan. Dat wringt, het schendt het rechtsgevoel. Of tenminste het restant ervan. Immers, in het aardbevingsgebied moet je goed je best doen om dat rechtsgevoel op peil te houden.

Dus ga ik op een herfstige dag, 29 april 2016, vanwege die schending van het rechtsgevoel en ter  ondersteuning, op weg naar het politiebureau in Uithuizen. Waar John Lanting (van Schokkend Groningen) door de politie gehoord zal worden na een aangifte door de NAM. John heeft het namelijk gewaagd om een stuk beton van de NAM te verfraaien met de volgende tekst: “# RUGrunn ook voor John en Martha” (Martha is zijn echtgenote). Waarschijnlijk werd men bij de NAM boos toen men de tekst niet onmiddellijk begreep. Toen het wel lukte, werd men nog bozer. Immers, ”RUGrunn” staat voor ‘ruime uitkoopregeling Groningen’ zo heb ik me laten uitleggen. Met die betekenis had John natuurlijk kunnen weten hoe de NAM zou reageren. Het is immers bekend, dat bij de NAM alle stoppen doorslaan indien burgers het wagen om een ruime uitkoopregeling te willen.

De NAM(1) wil immers zelf bepalen, als een soort Sinterklaas, of je al dan niet iets krijgt. Zoals we allen weten krijgen stoute kinderen niets, behalve de roe. En John was stout. Hij had natuurlijk moeten schrijven: de gaswinning kan veilig omhoog en dan met zijn telefoonnummer erbij. Dan was er beslist een kans geweest dat de NAM met een bos bloemen bij hem thuis was gekomen en was de uitkoop denkelijk een makkie geweest. Maar nu gaat ‘begrijpelijkerwijs’ de roe erover. Of zit er soms iets anders achter? Rancune? John Lanting heeft het de NAM immers nogal eens op een onorthodoxe wijze lastig gemaakt.

Maar hoe het ook zij, John had kennelijk moeten weten dat een tekst als “RUGrunn” niet door de beugel kan. Dus volgde een aangifte door de NAM. En, heel opvallend, Justitie gaat wat doen op basis van die aangifte. Opvallend? Jazeker. De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft een aangifte gedaan contra de NAM, mede op basis van die 50.000 huizen die door de gaswinning beschadigd zijn. Justitie deed toen niets. Justitie wordt echter wel actief als de NAM een aangifte doet tegen een individu over zoiets onbenulligs als het verfraaien van beton. Opvallend.

De GBB en Schokkend Groningen hebben verschillende manieren om wat speelt in het gaswinningsgebied aan te kaarten. Met wisselende wederzijdse waardering voor elkaars wijze van invulling. Het zij zo.
Maar wat Justitie nu doet door John Lanting wèl te vervolgen, terwijl men nalaat om de NAM aan te pakken …., dat wringt. Solidariteit met hem is hierbij op zijn plaats.
Het voorgaande lijkt te bevestigen dat het gaswinningsgebied Groningen meer NAM-territorium is, dan wij ons willen en kunnen voorstellen.

Dick Kleijer

(1) Shell is de Operational Leader van de NAM en voor 50% eigenaar. Overal waar NAM staat dient Shell/NAM gelezen te worden. Vanwege de leesbaarheid wordt alleen “NAM” gebruikt.