Jonah (12) laat stem Groningse kinderen horen aan delegatie VN

Jonah (12) uit Middelstum mocht op vrijdag 8 oktober een delegatie van de Verenigde Naties toespreken. Tijdens de informele bijeenkomst stonden kinderrechten en milieu centraal. Groningen en de gaswinning raken direct aan deze twee onderwerpen. Hoe we nú omgaan met de langdurige gevolgen van de gaswinning bepaalt de start van Groningse kinderen als het gaat om hun leefbaarheid en perspectief.

Via de Groninger Bodem Beweging is er contact gelegd met de organisatie ‘Expert meeting childrens rights & environment in the Netherlands’ en Jonah werd uitgenodigd om zijn verhaal over de aardbevingen in Groningen te vertellen.

Kinderrechten komen nog te weinig aan bod als het gaat om het bepalen van beleid, zowel op lokaal niveau als op landelijk niveau. Processen duren lang en vaak wordt, wanneer kinderen al hardop spreken, er weinig tot niks mee gedaan. Volwassenen praten het meest over de toekomst. Dit is voor een deel hún toekomst, maar feitelijk gaat de toekomst die we nu maken, ook over de basis voor de kinderen en jongeren die nog een plek moeten verwerven in deze wereld.

In de 7 minuten die Jonah volgens het draaiboek kreeg, kon hij de stem van de Groningse kinderen aan de delegatie, vrij vertaald vertegenwoordigers van de wereld, laten horen! Een stem die gehoord móet worden. De ‘bevingsstress’ die er speelt binnen gezinnen raakt de kinderen nu en bepaalt hoe ze opgroeien. Ook daarom is het belangrijk dat de versterkingsoperatie zo snel mogelijk afgehandeld is. De oplossingen die er geboden kunnen worden voor verbetering van woningen en leefomgeving hebben ook invloed op de toekomst, en daarom op onze kinderen. Denk hierbij aan de leefbaarheid van dorpen, werk en de energietransitie.

Het doel van het deelnemen aan deze bijeenkomst is dat het bericht van Jonah landt binnen de Verenigde Naties en dat zij een oproep doen aan de Nederlandse Staat om gehoor te geven aan het bewaken van kinderrechten. Met als resultaat dat de staat concrete stappen neemt om processen vanaf nú ook echt te gaan versnellen en capaciteit en middelen vrij gaat maken om de problematiek in Groningen aan te pakken. Daarmee wordt de toekomst van onze kinderen veiliggesteld.

Dit is de toespraak die Jonah hield:

My name is Jonah and I am 12 years old. I live in Middelstum, Groningen with my 2 younger sisters, my brother, mum and dad. In Groningen there are earthquakes because of the gas extraction. This causes cracks in houses and makes them unstable. Since several years houses in my village are reinforced. Al of this construction works causes problems. Our old school had to be broken down and a new school was built instead. Our school called the Klim-op was the first earthquake proof school. My friend also got a reinforced house but he went a way to a nearby village. For that I almost didn’t see him for a year. Now we also have to move because our house is being reinforced, build new. The first time I heard that I was shocked and in distress. Luckily we can stay in our village, but not in our own neighbourhood. This makes it more difficult to hang out with friends. We also have to pack and unpack everything twice. This causes a lot of stress especially for my mum and dad and I notice that. My mum worries the most about it. She also thought that when we sat at the table, the second floor would come down on our heads. The house isn’t safe and we’ve known this for many years, but the process of reinforcing seems to take forever. When we talk about earthquakes and reinforcement it makes me frustrated because I think its al not sure and takes very long.

I do not like that so much is changing and that scares me. I’m just one kid, telling my story, but in Groningen there are many children in uncertainty in what is going to happen to their house and when. This has to end very soon. this was what I wanted to say thank you all for listening.