Juridische zaken

Een rechtvaardig en humaan beleid voor inwoners. Dat is wat de GBB wil. Recht is er voor iedereen: jong en oud, arm of rijk. Iedereen heeft het recht op juridische bijstand indien er schade is door gaswinning. Veel inwoners van de regio hebben behoefte aan informatie, advies en steun over juridische zaken.

Wat doet de GBB?

  • Het voeren van (collectieve) juridische procedures
  • Het geven van informatie aan leden bij individuele (juridische) processen en geschillenberechting
  • Het ondersteunen van leden bij het leggen van claims tot schadeloosstelling bij de NAM, dan wel bij andere betrokken bedrijven, dan wel (eventueel) bij overheden
  • Het optreden namens alle leden als partij in (juridische) procedures en geschillenbeslechting.
  • Het namens de leden voeren van gesprekken partijen en overheden die betrokken zijn bij de gaswinning
  • Het versterken van de juridische positie van slachtoffers, onder meer door de omkering van de bewijslast te bepleiten