Juristen oordelen vernietigend over concept schadeprotocol

Standpunt GBB krijgt weer belangrijke steun.
Lees het oordeel.

Het (te) lange proces om te komen tot een nieuw schadeprotocol vindt zijn oorzaak in de grote verschillen tussen het RIJK/NCG/NAM en anderzijds de GBB samen met Gasberaad en Regionale bestuurders.

Redelijke eisen van GBB en anderen worden genegeerd.
GBB en Gasberaad hebben samen met de regionale bestuurders de pijlers vastgesteld  met de daaraan verbonden uitwerking van het te vormen schadeprotocol. De NCG accepteerde pijlers en uitwerking, voordat de onderhandelingen startten, als uitgangspunten voor de concrete invulling van het protocol.

Nu het concept protocol voorligt, constateren GBB en Gasberaad een grote spanning met de voorheen vastgestelde uitgangspunten. (zie voor verschillen:Huidige concept versie schadeprotocol (14 juli 2017) heeft geen draagvlak bij de GBB en het Groninger Gasberaad. )

De verschillen over de invulling van het concept schadeprotocol zijn groot en fundamenteel. De juridische haken en ogen zijn in de visie van de GBB en anderen talrijk en daarom is er – door alle bij de onderhandelingen betrokken partijen – advies gevraagd aan het voormalig lid van de Hoge Raad Mr. Hammerstein. Er ligt nu een voorlopig advies van Hammerstein op tafel. Dit is in de visie van de GBB vernietigend voor de laatste versie van het concept schadeprotocol.

Lees hier het voorlopig advies. {pdf}

De conclusie van de GBB: de NCG en het Rijk dienen dit heldere advies daadwerkelijk ter harte te nemen. Moeilijk is dit op zichzelf niet maar – in de gesprekken met de NAM – waarschijnlijk wel lastig. Maar goed, de NAM was toch ‘uit’ het schadeafhandelingsproces?

Het bestuur GBB.

Klik hier voor het commentaar. in het DvhN, “Poot stijf houden