Kamervragen

De PvdA zal bij monde van Tweedekamerlid Tjeerd van Dekken vragen stellen aan de Minister van Economische Zaken naar aanleiding van de zware beving van donderdag j.l. In deze kamervragen wordt aandacht gevraagd voor de problemen die burgers hebben met het meten van schade. De PvdA staat op het standpunt dat de bewijslast bij de NAM moet liggen: niet de burger zou moeten aantonen dat de ontstane schade het gevolg is van de aardbevingen, maar de NAM moet aantonen dat de schade niet het gevolg is van de bevingen. Deze omkering staat ook borg voor een zorgvuldiger meting van de schade.

 

Komende maandag vindt er overleg plaats tussen Van Dekken en Dieters (statenlid PvdA) en het bestuur van de GBB. We zullen daarbij de problemen waar de burgers mee zitten toelichten.

 

Bestuur GBB