Kamp in hoger beroep na WOB besluit rechtbank ten gunste van GBB

Minister Kamp in hoger beroep tegen door hem verloren WOB procedure van de GBB

De Rechtbank Noord-Nederland oordeelde op 16 oktober 2015 dat Minister Kamp alsnog relevante documenten openbaar moet maken die de basis vormden voor het gaswinningbesluit van 13 maart 2014. De GBB was verheugd dat hierdoor meer inzicht wordt verkregen in de overwegingen van het ministerie en de partijen die betrokken waren bij de onderzoeken.

De Rechtbank oordeelde dat het ministerie onvoldoende moeite heeft gedaan om alle relevante documenten boven water te krijgen. Verder acht zij dat de Minister ten onrechte een aantal gevraagde documenten niet heeft geleverd. Op basis hiervan heeft zij het besluit van de Minister in zijn geheel vernietigd. Minister Kamp zal nu een nieuw besluit moeten nemen met inachtneming van de overwegingen van de Rechtbank.
De minister accepteert dit besluit niet en gaat in hoger beroep.

De GBB hoopte dat minister Kamp zijn beloftes van transparante communicatie over het gaswinningdossier gestand zou doen en de gevraagde documenten nu daadwerkelijk openbaar zou maken.

Helaas, ook nu is er een grote spanning tussen wat de minister zegt te gaan doen en wat hij daadwerkelijk doet.

Bestuur GBB